sobota 28. července 2018

V Mikulčicích se vydali ve šlépějích středověkých křesťanů...

Mikulčice – Noční procházku za svitu loučí doprovázenou hrou na zobcovou flétnu v areálu Slovanského hradiště Mikulčice-Valy absolvovala v sobotu 21. července téměř stovka účastníků. Trasa vedla kolem kostelů, cestou, kudy již v devátém století procházela pravděpodobně církevní procesí.

  Francouz Marc Hervieux hrál na zobcovou flétnu.
Na konci devátého století existovalo v Mikulčicích minimálně deset kostelních staveb. „Kostely se dochovaly jenom v podobě půdorysů, jakýchsi negativních otisků, protože stavební materiál byl vzácný a lidé jej rozebrali k dalšímu použití,“ osvětlil vedoucí archeologické základny v Mikulčicích Lumír Poláček. „Bohužel o funkci kostelů víme velice málo, protože bez písemných pramenů a bez liturgického vybavení nejsme schopni rekonstruovat původní účel staveb. Mikulčické kostely vznikly asi během třiceti čtyřiceti let, nejvíce kostelů pochází z poslední třetiny devátého století, tedy z doby působení cyrilometodějské mise. Předpokládáme, že některé kostely obhospodařovali latinští kněží, jiné staroslověnský klérus,“ uvedl archeolog. Vysoká koncentrace kostelů na malé ploše podle něj jednoznačně souvisí s koncentrací politické moci v tomto místě a odráží význam lokality. „Některé kostely byly pravděpodobně založeny knížetem, vlastnické kostely postavili velmožové, najdeme zde i biskupský kostel – trojlodní baziliku, kostel, který označujeme jako devátý, patrně sloužil jako pohřební kaple,“doplnil archeolog.

Archeolog Lumír Poláček.
„Například v Chorvatsku je hodně kostelů z tohoto období, ale mají kamennou architekturu, a tak se zachovaly nápisy na kamenných článcích - který panovník kostel postavil, kdo tam byl pochován, a to je úplně jiná situace,“ podotknul Poláček. Zlatá éra objevování velkomoravských kostelů byla v padesátých, šedesátých letech. „Každý rok docházelo k objevení nějaké stavby z tohoto období. V Mikulčicích začal výzkum v roce 1954. Bádání jednoznačně ukázalo, že se jednalo o významné centrum Velké Moravy,“ zdůraznil archeolog Lumír Poláček.

Akce nazvaná „Hudební archeologie“ se konala s obdobným scénářem v Mikulčicích už po osmé, ale v archeologickém areálu měla svou premiéru. O hudební program se postaral host z Francie Marc Hervieux.

Kostely z konce 9. století se dochovaly v podobě půdorysů.


 

Žádné komentáře:

Okomentovat