úterý 31. prosince 2019

PF 2020


Moudro do nového roku:

"Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím života."
                                
                                                         Lev Nikolajevič Tolstoj

 
„Jediné opravdové štěstí, tkví v pochopení, kdo doopravdy jsi, nebo co jsi, a naučit se žít s tím v míru.“ — Laurell K. Hamilton spisovatelka 1963

Zdroj: https://citaty.net/citaty/2768-lev-nikolajevic-tolstoj-radost-z-konani-dobra-je-jedinym-opravdovym-stesti/
„Jediné opravdové štěstí, tkví v pochopení, kdo doopravdy jsi, nebo co jsi, a naučit se žít s tím v míru.“ — Laurell K. Hamilton spisovatelka 1963

Zdroj: https://citaty.net/citaty/2768-lev-nikolajevic-tolstoj-radost-z-konani-dobra-je-jedinym-opravdovym-stesti/
„Jediné opravdové štěstí, tkví v pochopení, kdo doopravdy jsi, nebo co jsi, a naučit se žít s tím v míru.“ — Laurell K. Hamilton spisovatelka 1963

Zdroj: https://citaty.net/citaty/2768-lev-nikolajevic-tolstoj-radost-z-konani-dobra-je-jedinym-opravdovym-stesti/
„Jediné opravdové štěstí, tkví v pochopení, kdo doopravdy jsi, nebo co jsi, a naučit se žít s tím v míru.“ — Laurell K. Hamilton spisovatelka 1963

Zdroj: https://citaty.net/citaty/2768-lev-nikolajevic-tolstoj-radost-z-konani-dobra-je-jedinym-opravdovym-stesti/


Zdroj: https://citaty.net/citaty/2768-lev-nikolajevic-tolstoj-radost-z-konani-dobra-je-jedinym-opravdovym-stesti/?page=2


Zdroj: https://citaty.net/citaty/2768-lev-nikolajevic-tolstoj-radost-z-konani-dobra-je-jedinym-opravdovym-stesti/?page=2


Zdroj: https://citaty.net/citaty/2768-lev-nikolajevic-tolstoj-radost-z-konani-dobra-je-jedinym-opravdovym-stesti/?page=2


Zdroj: https://citaty.net/citaty/2768-lev-nikolajevic-tolstoj-radost-z-konani-dobra-je-jedinym-opravdovym-stesti/?page=2

pátek 27. prosince 2019

Vysypali hesla moukou. V Kyjově se protestovalo

Kyjov - „Chvilku pro demokracii“ si našli účastníci protestní akce v Kyjově v pondělí 16. prosince. Shromáždění za odstoupení premiéra Babiše se v tento den konala více než ve 200 obcích a městech po celé republice, lidé se sešli také například v Hodoníně nebo Břeclavi.

„Cítím, že je třeba bránit ohroženou demokracii u nás, proto jsem přišel,“ řekl jeden z Kyjováků. Pořadatelé shrnuli vývoj událostí kolem premiéra posledního období a dodali, že důvodů plnit náměstí přibývá. „Audit Evropské komise definitivně potvrdil, že Andrej Babiš neoprávněně načerpal stamiliony. V tuto chvíli za něj tyto peníze platíme my všichni z našich daní. Andrej Babiš musí vrátit, co mu nepatří a přestat si nás brát jako rukojmí. Česká republika není jeho firma,“ zaznělo na náměstí z oficiálního prohlášení spolku Milion chvilek. Na závěr setkání lidé na prostranství před kostelem vysypali moukou hesla. Vedle důrazného požadavku „Demisi!“ nebo „Bureši odstup!“ byl vytvořen například i vzkaz tohoto znění: „Ježíšku, nového premiéra. Dík.“

Lidé přišli vyjádřit svůj názor a podpořit demokracii
Den na to, v úterý 17. prosince, spolek Milion chvilek pro demokracii zorganizoval v Praze akci Budoucnost bez Babiše. Průvod asi 15 000 účastníků zamířil z Václavského náměstí před úřad vlády, kde promluvilo šest politiků opozičních strach.
Předseda Pirátů Ivan Bartoš upozornil na špatnou politickou kulturu a ohrožení svobody slova. „Pravda je relativizována, stát není řízen transparentně, hrozí ovládnutí státu a státní správy,“ varoval politik.
Jeho slova potvrdila i Mirka Němcová, poslankyně ODS, podle které hrozí oligarchizace České republiky. „Máme prvního premiéra po roce 1989, který je veden v seznamech StB. Máme prvního premiéra po roce 1989, který je ve své funkci trestně stíhán. Máme prvního premiéra po roce 1989, který je v trvalém konfliktu zájmů,“ zdůraznila Němcová. Spojení Babiš-Zeman-Okamura-Filip označila za toxické.
Oba politici vidí řešení problémů ohrožujících demokracii ve spolupráci demokratických politiků a občanské společnosti. Podle Milionu chvilek se za uplynulý rok nejenom podařilo dvakrát zaplnit Letnou a proběhla řada demonstrací po celé republice, ale stovky lidí se nově zapojily do politiky.

Svůj důrazný požadavek demonstrující vysypali na dlažbě moukou.
„Novinář Hvížďala napsal, že platilo ve světě pravidlo, že stačí, aby tři procenta lidí vyšly do ulic a znamená to konec vlády,“ poznamenal organizátor protestních akcí a zastupitel Petr Valihrach z Kyjova. „Teď už to bohužel neplatí. Ale smysl demonstrovat má.“
Ve čtvrtek 19. prosince se protestovalo v krajských městech, akcí se zúčastnily stovky lidí.
 pondělí 23. prosince 2019

Úsměv

Dvě blondýnky bloudí zimním lesem a hledají nějaký hezký vánoční stromek. Po hodinách mrznutí jedna blondýnka už naštvaně zasekne sekeru do nejbližšího smrku a prohlásí: 
"Tak, a dost. Vybereme stromek, který bude mít tu správnou výšku, a kašlu na to, jestli bude ozdobený nebo ne!" 


Veselé Vánoce!
Vánočí výzdoba na náměstí Hrdinů před budovami  Klvaňova  gymnázia a střední zdravotní školy v Kyjově.

neděle 22. prosince 2019

Benefiční bazárek lesní školky letos v teple a s punčem

Kyjov – V minulých letech stával benefiční stánek lesní mateřské školky Radovánky v předvánočním období v Kyjově na náměstí. Letos si to zorganizovali trochu jinak.
 

Zuzka Veverková na benefici.
„Zvolili jsme zázemí v teple, ve studiu Quatro u parku,“ informovala Zuzana Veverková, která den před akcí osobně v koruně stromu natrhala jmelí. To návštěvníci dopolední sobotní benefiční akce obdrželi jako dárek. Činnost školky mohli podpořit zakoupením maličkosti. Nabízely se pečené čaje, balíčky sušeného ovoce, vánoční přáníčka, andílci z vlny, hrníčky různých velikostí a a další výrobky od rodičů, dětí a přátel školky. Nescházel ani bazárek dětského oblečení. Ochutnat jste mohli kávu, čaj nebo punč z domácího sirupu, s alkoholem i bez.

Součástí programu byla také procházka s dětmi parkem a povídání o tom, čím krmit zvířata v zimě. „Do krmítka jsme nasypali ptáčkům. Snažíme se děti vést k citlivosti k přírodě. Martinka Stávková, v současné době předsedkyně Českého svazu ochránců přírody v Kyjově, zahrála pak divadýlko o Jabloňové víle, která potkala v přírodě čtyři živly. Bylo to fajn,“ shrnula Zuzana Veverková, která v lesní školce pomáhá. Její čtyřletá dcerka školku navštěvuje. „Lesní školka funguje dva dny v týdnu, děti chodí na výpravy, připravují si jídlo venku na ohni nebo v maringotce, zažívají opravdová dobrodružství. Někteří rodiče teď do lesní školky děti nevodí, ale právě v zimním období je třeba, aby děcka byla venku na čerstvém vzduchu a měla pohyb,“ dodává Veverková. 

čtvrtek 19. prosince 2019

Historické mapy inspirovaly obnovu krajiny na Kyjovsku

Krajina Kyjovska přitahuje zájem nejenom japonských turistů díky takzvanému Moravskému Toskánsku, ale také pozornost vědců, kteří naopak zkoumají negativní stránky stavu krajiny. Jedním z běžících výzkumných záměrů je projekt MagicLandscapes zaměřený na zelenou infrastrukturu, tedy rozličné prvky zeleně v krajině. 

Workshop pro veřejnost.
Pod hlavičkou Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví probíhá víceletý projekt, který se zaměřuje v České republice na dva regiony – Krkonoše a Kyjovsko, dále pak na vybrané regiony všech našich sousedních zemí. Jedním z důvodů, proč se výzkumný ústav o oblast Kyjovska zajímá, je ten, že krajina patří k nejvíce postiženým aktuálními klimatickými změnami. Nyní řešitelé výzkumu, Hana Skokanová a Marek Havlíček, přijeli do Kyjova představit dosavadní výsledky jejich práce a především získat zpětnou vazbu ze strany starostů a veřejnosti.
V úterý 19. listopadu dopoledne byly nejnovější výsledky prezentovány více než dvaceti starostům regionu, večer se konala přednáška s následnou diskuzí pro zájemce z řad veřejnosti v Kyjovském pivovaru. Na úvod byly definovány základní problémy naší krajiny: velký podíl orné půdy, velké půdní bloky s lány monokulturních plodin. Minimální podíl zelených prvků v krajině, od travních porostů přes remízy až po zatravněné polní cesty, vede k obrovské erozi, ztrátě biodiverzity – rozmanitosti živých organismů  a neprostupnosti krajiny.
Výzkum možností, jak tento stav zlepšit, se zaměřil na studium historických map, kde je zaznamenána krajina v její mnohem pestřejší a také stabilnější podobě. Dalším krokem bylo vytipování míst, kde by ozelenění zásadně zlepšilo právě problém s erozí, biodiverzitou i průchodností krajiny. Řešitelé představili mapové výstupy, kde jsou na úrovni jednotlivých katastrů navrženy nové či obnovené prvky zelené infrastruktury a polní cesty.
Následná diskuze ukázala, že nikdo nepopírá věcnou správnost navrhovaných opatření. Na příkladu zástupce z Ostrovánek bylo vidět, že to, co výzkumný projekt pro dané území navrhuje, již začali v Ostrovánkách realizovat. Bohužel bez zodpovězení zůstávají otázky, jak tyto účinné a potřebné zásahy do krajiny provádět ve větším měřítku, především jak k nim přimět majitele půdy a hospodařící subjekty. Pro celé katastry je zásadním nástrojem proces zvaný komplexní pozemkové úpravy. I ty však mají své limity, především v neochotě právě majitelů pozemků a velkých zemědělských podniků.
                                                                                              Zuzana Veverková, bioložka

Krajina kolem Domanína. Polní cesty s alejemi stromů lemované travnatými pásy patří k základním stavebním kamenům zdravé krajiny. (Foto: archiv Z. Veverkové)Děti se nudí. Na sociálních sítích ale není bezpečno

Kyjov - Facebook je nudný a pro staré. Lidé si tam často nadávají a jsou vulgární. To jsou nejčastější argumenty. Mladí lidé a děti se „stěhují“ na Instagram, momentálně nejpopulárnější sociální síť.
 
„Až přijdete domů, vytvořte si účet na Instagramu. Nemá smysl sociální sítě mladým zakazovat. Musíte tam s nimi být,“ apeluje na přítomné kapitán Ondřej Moravčík, zástupce Policie ČR z oddělení tisku a prevence. Téma besedy „Děti v pasti sociálních sítí“, kterou uspořádal odbor sociálních věcí Městského úřadu Kyjov ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, zaplnilo divadelní sál Domu kultury. Rodiče a pedagogy téma přirozeně zajímá. „Mám dva kluky, ve věku 13 a 21 let, a ten starší mi nedávno z facebooku utekl na Instagram. Takže až přijdu domů, účet si tam určitě založím,“ svěřila se po přednášce maminka z Kostelce. 

„Fotky na Instagramu o vás řeknou hodně“ varuje kapitán  Moravčík z Policie ČR.
Instagram prezentuje fotky a videa svých uživatelů, je to v současné době nejoblíbenější sociální síť a podle lektora Moravčíka to tak přinejmenším ještě pár dalších let jistě bude. Právě tento obrazový materiál v sobě nese ale spoustu informací o uživateli, jeho zájmech a preferencích. A „predátoři“ sociálních sítí bývají dobří psychologové. Ať už se jedná o kulturu, sport nebo zájem o zvířata či přírodu, útočníci se skrze svůj instagramový profil stylizují do osoby se stejnými zájmy, stejného věku a dokonce i pohlaví, aby s dotyčným navázali pod falešnou identitou kontakt a získali jejich zájem a důvěru. Když se to podaří, vymámí z nich pod různými (a někdy i docela „roztomilými“) záminkami fotky ve spodním prádle, následně vystoupí z falešné identity, fotkami své oběti vydírají a ty ze strachu před prozrazením a zveřejněním posílají další ještě choulostivější fotografie. Děti se bojí, jsou ve stresu, pouze dvě procenta se svěří rodičům. Nakonec agresor oběti slíbí, že jí všecky fotky vrátí na „flešce“, a tím to ukončí. Při osobním setkání však místo toho dochází k sexu pod nátlakem nebo přímo ke znásilnění. Takto kapitán Moravčík popsal obvyklý scénář zneužití mladistvých na sociálních sítích. Zranitelnější jsou dívky, ale terčem se často stávají i chlapci. 

„Intimní fotky ve velkém kolují po internetu a jakmile už jednou dáte svoje foto na síť, ztrácíte nad ním kontrolu. I když fotku vymažete, je snadno dohledatelná,“ zdůrazňuje vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Řihánek. Přítomné dívky se svěřily se svými příběhy, kdy ve fázi zamilovanosti poslaly svému příteli na jeho žádost svoje intimní fotky, ten je však po rozchodu zneužil a poskytl dalším uživatelům sítě. 

„Pokud - a často i velmi mladé - dívky dají na sociální síť choulostivé fotky, získají zde své obdivovatele, v komunitě svých vrstevníků ve škole ale ztrácejí, dostávají se do postavení outsiderů, udělaly něco, co je za hranou,“ přibližuje dopady nevhodného chování mladistvých na sociálních sítích v reálném životě kapitán Moravčík. 

Důrazně varuje také před umisťováním fotografií dětí na internet, ty by měly zůstat v rodinném kruhu. Zjistilo se, že fota, na kterých se děti koupou, plavou a podobně, se dostávají do hledáčku pedofilně zaměřených osob. Proto ani mateřské školy nejsou oprávněny takové fotografie zveřejňovat. „V Česku máme nejvíce pornohereček na počet obyvatel a je rájem pro pedofily,“ zmínil nelichotivá prvenství Moravčík. 

Problém představuje i pornografie na internetu, děti ji začínají sledovat už v páté třídě. Ukázalo se, že to má dopady na pozdější chování chlapců, kteří přestávají mít zájem o své vrstevnice.

Na besedě vystoupil také mladý úspěšný yutuber Vojta Plachetka, jehož videa mají na síti YuTube vysokou sledovanost. Děti se totiž pořád nudí a pokud na ně má někdo vliv, tak je to takzvaný influencer, tedy vrstevník, který se na sociální síti prostřednictvím videí vyjadřuje k tomu, čím mladí jeho věku žijí.
úterý 17. prosince 2019

Červená středa připomněla pronásledované věřící

Kyjov, Bzenec – Hořící červené svíce a červené nasvícení významných budov se staly symboly takzvané Červené středy, která připomíná krev trpících pro svou víru. Ani v jedenadvacátém století není svoboda náboženského vyznání ve světě zdaleka samozřejmostí

Před třemi lety se Red Wednesday konala poprvé, v České republice si věřící připomněli tento významný den letos podruhé. V Kyjově ve středu 27. listopadu po večerní mši lidé zapálili před kostelem u paty kříže označeného symbolem pronásledovaných křesťanů červené svíce a setkání zakončili společnou modlitbou. „Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru,“ řekl děkan Vladimír Mrázek. „Podle některých odhadů je to až 600 milionů křesťanů, uvádí se, že jde o nejpočetnější pronásledovanou skupinu vůbec. Řada států, například Čína, Pákistán nebo Severní Korea, těžce perzekvuje své občany pro náboženskou víru.“
V současné době žije na světě více než 2 miliardy křesťanů, což je 32 procent z celkové populace. Křesťané zůstávají největší náboženskou skupinou světa. Polovina z nich se hlásí ke katolické víře. Více než ve 100 zemích světa jsou křesťané pro svou víru znevýhodňováni. 
 
Hořící červené svíce jsou znamením solidarity s trpícími věřícími.
Ve Bzenci v rámci akce Červená středa uspořádala farnost přednášku prof. Stanislava Balíka, děkana Fakulty sociálních studií v Brně, na téma Pronásledování pro víru ve světě. Beseda přinesla spoustu zajímavých informací a setkala se s velkým ohlasem. Nová kaple sv. Floriana nad městem byla symbolicky nasvícena červeným světlem.
Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR připojila k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den konala u nás v řadě měst a současně v několika zemích světa.


neděle 1. prosince 2019

Umělci jsou snílci z povolání. Zlíňáci vystavují v Kyjově

Kyjov – Socha sv. Urbana nebo papeže Jana Pavla II. v Bukovanech, výzdoba bukovanské kaple, monumentální minimalistická křížová cesta v krajině nad Bohuslavicemi jsou dílem pedagogů Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění. Škola letos slaví 25. výročí svého založení ve městě, které se od 30. let minulého století proslavilo Zlínskými salony, Filmovými ateliéry a také Školou umění, kterou podporovala i firma Baťa. K obnovení této kulturní tradice směřovalo také založení Zlínské školy umění v roce 1994. Jedna z akcí k výročí této události právě probíhá v Galerii Doma, kde v minulosti už vystavovali studenti a absolventi školy. 

Ak. sochař a pedagog Radim Hanke.

„Ke Kyjovsku máme přátelský i pracovní vztah, pojí se to. Za podpory někdejších starostů Bukovan Zdeňka Slováčka a bývalého starosty Vlkoše Jaroslava Kozáka se už v devadesátých letech v Nechvalíně a ve Ždánicích konaly plenéry pro naše studenty. V Miloticích jsme v letech 2003 až 2006 uspořádali sochařská i malířská sympozia a výstupy z těchto dílen jsou umístěny v okolí,“ připomněl ředitel školy Ivo Sedláček na zahájení společné výstavy devíti výtvarných pedagogů Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění. V minulosti v prostorách Galerie Doma měla řada z nich samostatnou výstavu.

Každý z autorů společné výstavy si zvolil dílo, které reprezentuje jeho tvorbu. „Je zde zastoupeno médium malby, médium volné grafiky a médium volného sochařství,“ upřesnil Martin Dvořák, který vyučuje dějiny umění. I když mnozí nejsou příznivci kolektivních výstav, zvláště když díla postrádají společnou tezi, výtvarník Zdeněk Poláček z Kyjova byl spokojen. „Každý si tu najde něco, co se mu líbí,“ zhodnotil. Svoje práce prezentují Ivo Sedláček, Pavel Preisner, Lubomír Jarcovják, Rané Hábl, Radim Hanke, Blahoslav Rozbořil, Kamil Mikel, Jolana Jemelková Shejbalová a Martin Dvořák. 
Výtvarní pedagogové svou profesi nezapřeli, a tak součástí vernisáže byla i recesistická přednáška sociologa kultury a estetiky Blahoslava Rozbořila. „Umění je nástroj proti teroru jediné pravdy,“ uvedl. „Umělci jsou snílci z povolání. Kunsthistorici jsou vykladači snů.“ Svůj odborný výklad oživovaný troubením na podivný nástroj, kterým byla noha z dámské figuríny v punčoše, zakončil parafrází: „Lidé, sněte! Sněte, ale veřejně a s otevřenýma očima.“
Výstavu je možné navštívit do 29. listopadu. 


Zleva: Milan „Lovec“ Bílovský a Mirek Černý ze Zlína při svém sugestivním hudebním projevu na vernisáži.Laser Mapping v Kyjově a elektrizující atmosféra na Letné

Kyjov – I když po uplynutí třiceti let od sametové revoluce nejsme jako společnost i jednotlivci možná tam, kde jsme chtěli být, určitý posun k lepšímu nastal, a na tom se shodne většina. Starší lidé oceňují například svobodu náboženského vyznání, pro mladší je zase samozřejmostí svoboda cestování či podnikání. Fronty na banány, toaletní papír či pračky jsou už vzdálenou minulostí.
 
Panelová výstava fotografií a textů v bývalé komerční bance.
 Období komunistické totality od srpna 1968 do listopadu 1989 mapuje panelová výstava fotografií a textů, umístěná za výlohami rohové budovy bývalé komerční banky naproti radnice. Lidé se zde mohou dočíst například o akci „NORBERT“, v rámci které byly pořízeny seznamy nepohodlných osob předurčených do internačního tábora. I když se tohoto kroku nakonec režim neodvážil, tito lidé a jejich rodiny byli trvale znevýhodňováni a sledováni v občanském životě. „Překvapil mne ten dlouhý výčet obětí ruské invaze v roce 1968,“ poznamenala u jiného panelu žena, která prožila větší část svého života v socialismu. Výstavu zprostředkovalo Občanské sdružení Omega plus Kyjov. K vidění je do 30. listopadu.

Laser Mapping na budově radnice.
V nedělní podvečer 17. listopadu si Kyjovjáci připomněli Den boje za svobodu a demokracii setkáním před radnicí. Po krátkém projevu starosty Františka Lukla a hudebním vystoupení skupiny 4psi následoval Laser Mapping na budovu kyjovské radnice. Pro přítomné to byl příjemný šok a impozantní zážitek. Projekce v několika minutách světelnými a zvukovými efekty zpřítomnila důležité momenty i osobnosti uplynulých sta let ve městě i celé společnosti. Lidé mohli také shlédnout v kulturním domě doprovodnou výstavu Občan Macháček, o životě spoluzakladatele Mezinárodního dne studenstva, nebo promítání zpovědí osob pořízených organizací Paměť národa. 
 
Den předtím, v sobotu 16. listopadu, vyjel z Kyjova autobus na demonstraci na Letenskou pláň do Prahy, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. „Čtrnáct dnů předem už byly lístky na vlak do Prahy vyprodané, tak jsme se rozhodli zajistit dopravu vlastním autobusem. Do Prahy jsem jel na demonstraci už potřetí, byl jsem i v Brně. Cítím to jako svoji povinnost. Přes facebook se nám přihlásilo 33 lidí z Kyjova a okolí. Každý zaplatil za dopravu 550 korun,“ řekl jeden z organizátorů. 
„Ještě teď mám husí kůži, když si ty okamžiky vybavím. Sešlo se tam 300 tisíc lidí, byli i na střechách domů. Všichni byli k sobě vstřícní, slušní, usměvaví, naprostá pohoda. Žádné nenávistné komentáře. Měl jsem z toho velice příjemný pocit a jsem rád, že jsem tam byl,“ uzavřel osmapadesátiletý Kyjovják, který se obává o svobodu slova a právní stav naší země. 
 
Demonstrace na Letné 2019. (Foto: zdroj Internet)
.Vysadili alej k 30. výročí sametové revoluce. Každá „záminka“ dobrá

Čeložnice, Kyjov, Hýsly – Dobrá zpráva úvodem: Do zemědělské krajiny se vrací zeleň a stromy. Obce a aktivisté organizují výsadbu stromů, zapojují se místní spolky a dobrovolníci.

Nová alej vznikla podél polní cesty od Čeložnic směrem k Lipám. Celkem bylo vysazeno 53 stromů, včetně ovocných. „S výsadbou pomohli dobrovolníci, Sdružení dobrovolných hasičů Čeložnice, Český svaz ochránců přírody Kyjova a včelaři. Celkem to bylo 21 dospělých a děti. Všem patří dík,“ řekl starosta Čeložnic Jan Zbořil. Celkové náklady ve výši asi 18 000 korun šly z rozpočtu obce. „Výsadbu jsme provedli v sobotu 16. listopadu k připomenutí 30. výročí sametové revoluce pod heslem V Praze se demonstruje,  na Moravě pracuje,“ dodal starosta.

Nechyběl přípitek výbornou slivovicí na zdar výsadby.
Český svaz ochránců přírody Kyjov vyhlásil veřejnou sbírku na podsazení stromů, které se v předloňské výsadbě na Jasné hoře U Lip neujaly. Podařilo se vybrat 4 000 korun, díky nimž mohli aktivisté podsadit osm stromů. Také oni akci naplánovali na sobotu 16. listopadu a spojili tak síly s obyvateli Čeložnic k výsadbě aleje.
„Když jsme před dvěma lety vysazovali stromy do posledního remízku, co zbyl podél cesty od Lip do Čeložnic,  říkali jsme si, že musíme tímto zachránit poslední kus zeleně, která byla neustále odorávána. Někteří tvrdili, že to nemá smysl, protože krajní stromy semele traktor. Trvala jsem na tom, že ustupovat nebudeme, že stromy mají přednost, i kdybysme je měli podsazovat pořád dokola. A teď je vysazená celá alej,“ konstatuje se spokojeným úsměvem Zuzana Veverková z ČSOP Kyjov, členka komise životního prostředí v Kyjově. „Jsem moc ráda za podporu všech, dává naší krajině šanci.“

Také v Hýslých se sázelo. Jak informoval starosta Libor Orság, ve vývozech vedoucích k vinným sklepům vysadili celkem 40 ovocných stromů starých odrůd. „Občané se mohou těšit na žluté špendlíky, ryngle, hrušky, ořechy. Zkusili jsme vysadit taktéž 10 mandloní. Navazujeme tak na výsadbu včelařů, kteří začátkem roku vysadili 17 jedlých kaštanů. Obec se ve spolupráci s místními spolky chystá i na další výsadby. Budou se zapojovat taktéž myslivci, skauti, rybáři a další,“ slibuje starosta.

„Hlavním důvodem výsadby je udržovaní naší krajiny. Stromy jsou nejvýkonnější klimatickou jednotkou. Je třeba do přírody opět vracet zeleň, která díky kolektivizaci a monokulturnímu zemědělství z našich krajin ve velkém zmizela!“apeluje Orság a dodává, že jde také o to - zapojovat občany, mládež a děti. „Jedná se především o komunitní výsadbu, společenskou akci, kde se setkávají naši občané. Podobně se budeme potkávat i při sběru našich plodů.“ 

                                                                                            ( Foto: Zuzana Veverková)