úterý 18. dubna 2017

Obrazy vedou k meditaci s úsměvem na duši


Po třech letech malíř a organizátor výtvarných akcí Tomáš Prusenovský uspořádal další autorskou výstavu. Jeho obrazy jsou jiné než tenkrát a v kyjovské Radniční galerii se setkaly s nadšeným obdivem návštěvníků.

Výstava nese název Dotyky a propojení. Zdrojem inspirace je Prusenovskému opět příroda, ve které hledá odezvu na vnitřní duchovní  procesy a postoje. Mementem je hledání rovnováhy a řádu. Jak v přírodě, tak v lidském životě a vztazích, potažmo v  celém vesmíru.  Pro toto vyjádření našel oporu v jazyku abstraktního expresionismu a  minimalismu 50. a 60. let minulého století. Mnohé napoví názvy obrazů: Krajina odvahy a očekávání, Dotyk laskavosti, Vzácný dotyk očekávání, Dotyk konstrukce duše, Dotyk čisté vášně nebo  Blížící se dotyk nebe. 

T. Prusenovský představuje objekt Rovnováha obrazu.
Obrazy mají obvykle dvě základní barvy v geometrických obrazcích, nejčastěji obdélnících. Tyto barevné plochy propojuje autor vláknem – nití, pomocí níž navozuje iluzi trojrozměrného prostoru. „Když se na obrazy zadíváte, všimnete si, že plochy se k sobě kolmí. Vlákno, které prochází obrazem, spojuje obě plochy a zároveň je pomyslnou osou neměnného zákona stability a rovnováhy,“ osvětlil Prusenovský. 

Tomáš Prusenovský se narodil v roce 1962 v Brně, posledních čtrnáct let  žije ve Ždánicích. Vystudoval vyšší pedagogickou školu obor Organizace a teorie kultury. Je autodidakt, soukromě se  soustavně  věnuje studiu výtvarného umění a kunsthistorie. Působí jako umělecký  kurátor výstav v Kyjově, ve Ždánicích i Brně. Je autorem a organizátorem projektu Města Ždánic - Ždánický plenér. Prodejní výstavu Tomáše Prusenovského  můžete v Radniční galerii shlédnout do konce měsíce dubna.

                                                                                                            

Výstava se setkala s příznivým ohlasem.


(Článek vyšel v Novém Slovácku.)