sobota 21. července 2018

Mládež v Blatnici pod Svatým Antonínkem se má k světu

Blatnice pod Sv. Antonínkem - V průběhu předcházejících dvou měsíců se konala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Bílou stuhu v jihomoravském kole soutěže získala obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, a to za činnost mládeže. 

Děti z folklórního souboru Vavřínek. Foto: Lenka Fojtíková
Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí České republiky. Všech 228 obcí, které se v letošním roce přihlásily do soutěže, bylo klasifikováno v různých oblastech. Hodnotil se společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci a podobně. V Jihomoravském kraji se do soutěže přihlásilo 25 obcí.

A proč získala vysoké ocenění za činnost mládeže právě Blatnice pod Svatým Antonínkem? „Na tuto otázku by vám zřejmě lépe odpověděli porotci,“ říká starostka obce Lenka Fojtíková. „Osobně si myslím, že je to proto, že naše obec dlouhodobě spolupracuje s jednotlivými spolky a organizacemi a materiálně podporuje činnost mládeže. Toto ocenění patří všem, kteří se v obci mládeži a dětem věnují. Všem vedoucím i rodičům. Zvláště bych chtěla poděkovat trenérům malých fotbalistů Tomášovi Dominikovi a Kamilovi Vaňkovi, vedoucím kroužku Mladých hasičů Silvě a Petrovi Buzíkovým a vedoucím dětského folklórního souboru Vavřínek, ve kterém zpívají a tancují děti od tří do sedmnácti let. A samozřejmě také všem mladým, kteří jsou aktivní a svůj volný čas vyplňují smysluplnou činností. Z ocenění máme radost všichni,“ dodává starostka.

Jedna z obyvatelek a rodačka z Blatnice pod Sv. Antonínkem komentuje na Facebooku událost těmito slovy: „Díky za to, že se v naší obci něco děje. Že i v dnešní době je někdo ochotný dělat něco zadarmo, ve svém volném čase a pro druhé.“
Blatnice pod Sv. Antonínkem se neúčastnila soutěže poprvé. „Vloni naše obec v soutěži Vesnice roku získala Diplom za rozvíjení lidových tradic,“ sděluje Fojtíková. „S oceněním byla spojena odměna ve výši 50 000 korun z Jihomoravského kraje. Tyto peníze jsme vrátili zpět do kultury. Pokud dostaneme nějaké finanční ohodnocení i letos, ráda bych peníze věnovala mladým lidem do jejich spolků a organizací,“ uzavřela starostka.


Žádné komentáře:

Okomentovat