neděle 22. července 2018

Hasiči pomáhají ve Ždánicích už 135 let


Členové SDH Ždánice při zásahu.
 Ždánice – Vyjíždějí průměrně ke třiceti zásahům ročně. Jsou to poloprofesionálové, výjezd musí zvládnout do sedmi minut od vyhlášení poplachu. Zasahují většinou ve svém okrsku, v Lovčicích, Ostrovánkách, Nechvalíně, Věteřově, Želeticích, v Archlebově a také na Vyškovsku. Účastnili se i záchranných akcí při nedávném požáru lesa ve Bzenci.

Sbor dobrovolných hasičů ve Ždánicích patří ke sborům s nejdelší historií v okrese, ba i republice. Vznikl v roce 1883. „Když v té době došlo všeobecně ve známost, že se po Moravě začínají tvořit hasičské spolky, začala se u obyvatelstva tvořit pro toto vše vhodná nálada – příznivé ovzduší,“ píše se v kronice hasičů. Počin urychlilo i několik požárů, ke kterým ve Ždánicích v roce 1883 došlo, dva vznikly v noci z rukou žháře.

Sbor dobrovolných hasičů Ždánice slaví letos 135. výročí založení. V současné době má 30 členů, z toho 6 žen. Výjezdovou jednotku tvoří 16 vysoce proškolených hasičů, ostatní mají status přispívajících členů, kteří podporují a pomáhají zajišťovat činnost sboru. Poslání hasiče se zde často dědí po generace a sbor vstřebává celé rodinné klany. K mužům se přidávají jejich životní partnerky, do sboru vstupují jejich děti. 

Výjezdní jednotka SDH Ždánice u příležitosti svěcení nové techniky sboru. V druhé řadě první zleva farář P. Stanislav Kovář, čtvrtý zleva starosta MUDr. Vladimír Okáč.
Aktivní členové SDH Ždánice, manželé Josef a Vlasta Škrhákovi.Vyznamenaný Antonín Škrhák.
„Musíte to mít v srdíčku,“ říká Josef Škrhák, jednatel sboru, „musíte mít k tomu vztah.“ Dobrovolným hasičem je už 43 let. Po vzoru svého otce se dali k „dobrákům“ i se svým bratrem Antonínem. Josef Škrhák před dvěma lety obdržel vysoké vyznamenání – medaili Za mimořádné zásluhy. Toto ocenění nosí společně s dalším členem sboru Stanislavem Šímou starším. V pátek 6. července na slavnostní výroční schůzi hasičů obdržel medaili Za mimořádné zásluhy také jeho bratr Antonín Škrhák.

Vlasta Škrháková, manželka Josefa Škrháka, zastává v SDH funkci pokladní, do sboru přišla před patnácti lety. „Chtěla jsem víc času trávit se svým mužem, a tak nezbylo, než ho podpořit a přidat se k němu,“ přiznává. „Je to hodně starostí, žádat o dotace, pokrýt finančně všechny akce, vyúčtovat pokladnu, ale dělám to ráda a jsem spokojená, že mohu takto činnost dobrovolné organizace podpořit,“ říká Vlasta Škrháková. „Je to o tom srdci, jak říká manžel."

Členové SDH Ždánice u vozového parku sboru. V sobotním odpoledni předvedli zájemcům své technické vybavení.
A která dramatická událost se výjezdové jednotce nejvíce vryla do paměti? „Byl to velký požár na Bzenecku v roce 2012,“ vzpomíná Josef Škrhák. Přijely tam sbory z celé republiky. Střídali jsme se po osmi hodinách. I zaměstnavatelé byli vstřícní a hasiče uvolňovali.“ 

Oceněný emeritní starosta Ždánic Josef Medřický.
„Dobrovolný sbor hasičů byl vždy pravou rukou starosty. Ať se jednalo o jakékoliv živelné pohromy, či úklid obce. Jediná vetší akce se neobešla bez účasti hasičů a také sami byli pořadateli kulturních, společenských a sportovních akcí,“ připomněl ve svém projevu emeritní starosta a přispívající člen SDH Josef Medřický na páteční slavnostní schůzi. 

Dobrovolní hasiči ve Ždánicích dvakrát do roka zajišťují sběr šrotu a pokud obec požádá, jsou ochotni s čímkoli pomoci. Jejich společenská činnost je také bohatá. „SDH pořádá v lednu ples, v únoru Hasičský ovárek spojený se Dnem otevřených dveří, v květnu bývá spolková oslava sv. Floriana, v srpnu se podílí na zajištění akce Histokolo a v září budeme pořádat už třetí ročník hasičského guláše,“ vyjmenuje Josef Škrhák. Hasiči ze Ždánic se stali sponzorem postižených dětí ze soukromé střední a základní školy v Olomouci-Topolanech, kde pracuje dcera Michaela manželů Josefa a Vlasty Škrhákových. Svou techniku dobrovolní hasiči ve svém volném čase předvedli dětem v mateřské škole v Sobůlkách, Kyjově – Boršově i v Nechvalíně. „Určitě je dobré od mala v dětech probudit zájem o činnost hasičů, roste to v nich a snad budou svůj čas trávit aktivně a smysluplně, “ dodává paní Vlasta. 

Děti si mohly na hasičské slavnosti prohlédnout kabinu požárního vozu. Mnohé si předtím nechaly pomalovat obličej.
 Hasiči uspořádali v sobotu 7. července pro své příznivce zábavné odpoledne s občerstvením a Letní noc s hudbou v zámeckém parku. Návštěvnice Taťána Tycová z Lovčic tu nebyla náhodou. Její manžel je hasičem v Lovčicích, dříve působil ve Ždánicích. Věnoval se mládeži. Taťána má k poslání hasičů respekt a úctu. Zmínila duchapřítomný zásah svého manžela při autonehodě blízko Kyjova. „Oni jsou to obětaví a dobří lidi, i když nemají uniformu. Mám hodně přátel mezi hasiči,“ poznamenala. 

Do zámeckého parku přišli lidé  strávit příjemné odpoledne.
 Technika, kterou mají současní hasiči k dispozici, se od doby počátků hasičského sboru proměnila nevídaně. „Od háků, žebřů s háky až po čtyřicetimetrové výsuvné žebříky, místo seker motorové pily, místo kbelíků na vodu - moderní vysoce účinné stříkačky,“ připomněl Josef Medřický. SDH Ždánice má v současnosti k dispozici Cisternu Tatra, cisternu Liaz a od roku 2017 dopravní vozidlo Ford transport pro přepravu osob. Úloha členů SDH doznala také vývoje, od hasičů požárů až po vysoce kvalitní univerzální záchranáře při všech druzích pohrom.
Cvičení sboru ve Ždánicích v roce 1922.
Na slavností výroční schůzi, při které se setkali bratři a sestry i z okolních dobrovolných hasičských sborů, byl emeritní starosta a nejstarší přispívající člen SDH Ždánice Josef Medřický oceněn třemi medailemi. Za věrnost, Za příkladnou práci a obdržel také Záslužnou medaili Českého hasičstva. Dvě členky sboru obdržely Čestná uznání. Dále byly uděleny Pamětní medaile ke stému výročí založení ČSR, mezi oceněnými bratry hasiči byl i starosta Ždánic Vladimír Okáč.


Sbor dobrovolných hasičů ve Ždánicích v roce 1933.


Dobrovolní hasiči při návštěvě mateřské školy.


Žádné komentáře:

Okomentovat