sobota 30. června 2018

Gymnázium v Kyjově slaví… Má 120 let

Kyjov - Gymnázium v Kyjově bylo založeno v roce  1898. Jeho prvním ředitelem byl Josef Klvaňa, uznávaný národopisec a přírodovědec.  Ve funkci ředitele působil více než dvacet let, až do své smrti. Josef Klvaňa byl všestranně vzdělaný člověk. Do okruhu jeho přátel patřili Alois Jirásek, Adolf Heyduk, Jaroslav Vrchlický, Antonín Dvořák nebo Joža Úprka. 

Nově upravené náměstíčko před budovami gymnázia ožilo.
U příležitosti oslav 120. jubilea školy byl vydán celobarevný almanach „120 let Klvaňova gymnázia Kyjov 1898–2018“. Jeho přílohou je nosič CD s plnou elektronickou verzí knihy, která má šestnáctkrát větší rozsah než verze knižní. „Kromě historie každého ze 120 školních roků gymnázia zde čtenář nalezne veškeré statistiky a přehledy včetně seznamu všech profesorů a absolventů školy za celou dobu existence gymnázia. Dále obsahuje na 800 obrázků z historie školy,“ informují pořadatelé v pozvánce pro absolventy gymnázia. Autorem publikace je Vladimír Kotík.
„Od prvního maturitního ročníku českého gymnázia v Kyjově v roce 1906 do jubilejního roku 2018 počet absolventů gymnázia přesáhl úctyhodných osm tisíc. Mnozí z nich dosáhli skvělých úspěchů ve svých profesích a někteří překročili hranice nejen našeho regionu, ale i vlasti, ba kontinentu,“ píše v úvodu almanachu ředitelka gymnázia Renáta Soukalová. 

Průvod, řazený podle maturitních ročníků, prošel náměstím.
Oslavy tohoto významného výročí se konaly v sobotu 23. června. Kromě tradičního průvodu absolventů školy náměstím byla na programu také dopolední mše svatá v bývalé gymnazijní kapli sv. Josefa Kalasanského, školní akademie na letním kině, podvečerní varhanní koncert absolventky kyjovského gymnázia Alžběty Bočkové v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Masarykově náměstí nebo ochutnávka vín Cechu kyjovských vinařů. Absolventi si také mohli prohlédnout současnou budovu gymnázia a byla otevřena i základní škola na Újezdě, v jejímž horním patře v minulosti gymnázium sídlilo. Ve večerních hodinách po oficiálním programu se absolventi scházeli v rámci jednotlivých tříd.

„Co pro mě tyto oslavy znamenají? Především vzpomínky na mládí, na spolužáky, na profesory, na průšvihy i radosti studentského života, na taneční, na uhelné prázdniny, na strach z maturity i na úžasný pocit úlevy, že už ji máme za sebou...“ zamýšlí se s úsměvem Blanka Pokorná, absolventka gymnázia a vedoucí pobočky Vlastivědného muzea Kyjov. 

Nejstarší absolventi kyjovského gymnázia v čele průvodu. Foto: Věra Kellnerová

Rok po válce uspořádali studenti gymnázia Majáles.
Součástí doprovodného programu oslav je výstava muzea „120 let českého gymnázia v Kyjově“. „Historie gymnázia se tu prezentuje prostřednictvím dokumentů, fotografií, plakátů, učebních pomůcek i učebnic,“ přibližuje autorka expozice Blanka Pokorná. „Těch předmětů je ale tolik, že není možné, aby se všechny vešly do výstavního sálu, proto představujeme pouze výběr z celého sbírkového fondu gymnázia. Myslím, že návštěvníky budou zajímat absolventská tabla, ale snad je zaujmou také již technicky překonané učební pomůcky a možná nahlédnou i do starých učebnic. A protože nejen učením živ je student, najdeme zde také plakáty a fotografie ze školních divadelních představení nebo diplomy z různých závodů. 

Nechybí ani tiskoviny a upomínkové předměty z dřívějších výročních oslav založení českého gymnázia v Kyjově, například čtyřicátého či padesátého výročí. Každý předmět, plakát je jedinečný, neopakovatelný, většina z nich je dochovaných pouze v jediném exempláři. Protože výstava školy jde částečně i před rok 1898, vystavujeme zde i dokumenty z kyjovského piaristického gymnázia a německého gymnázia. Jsou mezi nimi vzácné knihy z 18. století z původní piaristické rezidence, v nichž jsou zachyceny jak dějiny piaristického gymnázia, tak dějiny kyjovských piaristů,“ upozornila Pokorná. 

Dříve narození absolventi si jistě některé učební pomůcky rádi připomenou…
Vztah současných studentů Klvaňova gymnázia k výtvarnému umění prezentuje výstava žákovských prací v Radniční galerii.

Žákovské práce v Radniční galerii.

Žádné komentáře:

Okomentovat