úterý 12. června 2018

Aby první svaté přijímání nebylo zároveň posledním...

Region - Významný okamžik v duchovním životě dítěte, nebo spíše jenom tradice, splněné přání babičky, památeční fotografování ve svátečních šatech a rodinná oslava se slavnostním obědem? První svaté přijímání může být tím i oním… nebo dokonce vším dohromady. Ve farnostech našeho regionu je tato událost v těchto dnech aktuální.

V Kyjově přistoupilo v neděli 27. května k prvnímu svatému přijímání 14 dětí, z toho 8 dívek a 6 chlapců. V rámci výuky náboženství se děti katecheticky na tento okamžik připravovaly celý školní rok. Dva měsíce předem se navíc scházely o středách na faře. „Šlo nám také o to, aby se děti zapojily do činnosti farnosti, někteří chlapci ministrují, děvčata zpívají ve scholičce … aby děti nejenom přijímaly to, co církev poskytuje, ale samy přispěly svým dílem tomuto společenství,“ uvedl děkan z kyjovské farnosti P. Vladimír Mrázek.
 

Dlouhodobější průměrný počet dětí přistupujících každoročně k prvnímu svatému přijímání je v kyjovské farnosti asi dvacet. „Loni to bylo 23 dětí, před pěti lety 11 dětí a před deseti lety 26 dětí,“ listuje děkan krasopisně psanými záznamy ve farní knize. „Bolestí je, že polovinu dětí ztrácíme velmi rychle. Někteří měli už v tomto roce potíže s účastí na nedělní mši svaté, rodina na to nebyla zvyklá. Takže někdy je to opravdu pouhá tradice a svaté přijímání nevede k ničemu hlubšímu a vyššímu, stává se jenom něčím vnějškovým… Je to velká škoda, že rok práce a duchovní formace dětí vyústí jenom právě do tohoto jednoho svátečního okamžiku – a dál už se třeba nic neděje...“ povzdechl si kyjovský děkan.
 
V Hodoníně se slavnostní mše spojená s prvním svatým přijímáním dětí uskuteční 10. června. Jak informoval děkan P. Josef Zouhar, tato událost se letos týká 11 třeťáků, šesti chlapců a pěti dívek. Děti se na ni připravují ve výuce náboženství už od první třídy. O pátcích je jim věnována dětská mše. Dlouhodoběji se stav prvokomunikantů v této farnosti pohybuje mezi 9 a 15 dětmi. „Asi 50 procent z nich se dále aktivně účastní na životě farnosti,“ doplnil děkan.
 
Ve Veselí nad Moravou 20. května přistoupilo poprvé ke stolu Páně 42 dětí, z toho 24 chlapců a 18 dívek. „Tak vysoký počet dětí jsme tu naposledy měli před patnácti lety,“ konstatoval kaplan P. Roman Vlk, který děti k k přijetí Ježíše v Eucharistii připravoval. „Vyučování náboženství probíhá jak na zdejší církevní základní škole, tak i na státní škole. Dětí ze státní školy bylo tentokrát o něco více,“ informoval. Příprava na tento slavnostní okamžik by podle něj měla ideálně probíhat už od narození dítěte, kdy rodiče při jeho křtu slibují, že dítě budou vychovávat v katolické víře. „I když se mladý člověk třeba na nějakou dobu vzdálí náboženskému životu, stává se, že se i po letech vrátí u příležitosti přípravy k biřmování nebo na manželství,“ dodává s optimismem P. Vlk.
 
Na fotografii je 42 dětí, které přistoupily 20.5.2018 k prvnímu svatému přijímání ve farním kostele Svatých andělů strážných ve Veselí nad Moravu. Vlevo je veselský kaplan P. Roman Vlk, který děti připravoval. Většina dětí je podle místní tradice oblečena v krojích.   Foto: Zbyněk Šišpera
„Moc jsme se na tuhle chvíli těšili, bylo to krásné a dojemné. Tuhle slavnost dítě, člověk, prožívá jen jednou v životě,“ řekla po sváteční mši maminka z Kyjova. „Otec Tomasz má krásný vztah k dětem, moc mu děkujeme za to, jak celou přípravu vedl,“ ocenila kněze Tomasze Zurka z kyjovské farnosti. „Syn prožíval přípravu v klidu, dva týdny před slavností psali na faře velký test, dostal jedničku. Jenom v sobotu začal být nervozní, nemohl usnout, ale v neděli to zvládl bravurně... V sobotu  byl v kostele pro děti i rodiče finální nácvik, to bylo důležité, a údajně všude to tak není. Mše byla sváteční, dojemná, měla jsem co dělat, abych nebrečela, obzvlášť při pohledu na děti, když četly přímluvy, společně se u oltáře drželi všichni za ruce i s Otcem Tomaszem – a modlili se...“ popsala svoje zážitky ze slavnostní události žena.

 


Žádné komentáře:

Okomentovat