pátek 27. března 2020

S Komenským o smyslu půstu i lidského života

"Půst – okno pro Boha“ byl název postní duchovní obnovy, kterou uspořádala kyjovská farnost společně s Orelskou jednotou Kyjov v kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 7. března. Vedl ji velehradský duchovní správce P. Josef Čunek, SI. 
 
P. Josef Čunek je členem jezuitského řádu. 
P. Čunek se inspiroval osobností Jana Ámose Komenského a jeho odkazem. Komenský nahlíží na člověka jako na nejdokonalejšího z celého Stvoření a přes veškeré svoje reformní úsilí ve školství nezapomíná na to, že „cíl lidského života leží mimo tento život, ve věčném životě, na nějž se musí člověk soustavně připravovat.“ Celá příroda ukazuje na svého Tvůrce, na Stvořitele. Člověk se však musí podle tohoto zakladatele moderní pedagogiky teprve tvořit, a to výchovou. Zejména v mládí a společně ve školách. Škola má být univerzální, musí obsahovat výuku ve znalostech (eruditio), mravní výchovu (mores) a náboženskou výchovu (religio). I když Komenský klade důraz na to, aby se vyučovalo v souladu s přírodou, připomíná, že vědění, ctnost a víru příroda sama netvoří. „Ty se získávají modlitbou, učením a činností,“ píše ve své Velké didaktice.
Být člověkem tě může naučit jenom Bůh,“ říká P. Čunek. „Křesťanem se člověk stává, až potká Krista. Ježíš nás přišel naučit skutečnému lidskému životu.“ Křesťanství je tak podle něj nikdy nekončící školou, tréninkem a Bůh vychovatelem, který nás vede. Člověk má jít dál, nezůstávat jenom u rozvíjení tělesné a duševní roviny své osobnosti, ale má kultivovat rozměr duchovní, který ho teprve dělá člověkem. Sem patří ctnosti trpělivosti, laskavosti, statečnosti, skromnosti a odpouštění, a těm člověka může naučit jenom Bůh.
 
Pravý Bůh nás vede ke svobodě a čisté srdce k souhlasu rozumu, svědomí a srdce ke spolupráci a životu s Bohem. Půst by měl být od špatných myšlenek a příležitostí ke snaze srovnávat své myšlení s myšlením Božím. Dívat se Božíma očima na stvoření a poznávat jak je Bůh krásný, moudrý a štědrý. Půst může znamenat děkování Bohu a nechání se vést jeho moudrostí,“ uzavřel P. Josef Čunek.

Žádné komentáře:

Okomentovat