pátek 3. dubna 2020

Při distančním vzdělávání se učí děti i učitelé

Jak se děti vzdělávají, když kvůli pandemii nemoci Covid-19 nechodí do školy? Pro vyučující i jejich žáky je to zcela mimořádná situace, která na všechny klade nové nároky. Učitelé komunikují na dálku s dětmi i rodiči, a zvláště pro starší pedagogy, kteří si až dosud drželi od moderních komunikačních technologií odstup, to může být náročné. Učitelé tedy rozhodně nemají prázdniny. 

Jak informoval ředitel Základní školy J. A. Komenského v Kyjově Radek Klech, dětem od první do třetí třídy posílají jejich učitelé učební materiály většinou do poštovních emailových schránek rodičů. Tímto způsobem probíhá zadání a vyhodnocení úkolů, i zodpovídání případných dotazů žáků. Na mladší děti cílí také dopolední zábavně-vzdělávací vysílání programu ČT 2 UčíTelka, které vzniká s podporou ministerstva školství.
Starší žáci, od 4. do 9. třídy, využívají dlouhodobě na ZŠ J. A. Komenského školní administrativní systém Bakaláři. Zde každý žák po přihlášení najde výukové materiály v jednotlivých předmětech. „Probíhá i živá výuka online, kdy je výklad učitele přenášen v reálném čase,“ uvedl ředitel školy. „MŠMT vydalo teoretický popis distančního studia s praktickými tipy, ke kterým vytvořilo speciální webové stránky #NaDalku. Každá škola si pak může vybrat to, co jí vyhovuje nejlépe. Výborná je podpora jednotlivých nakladatelství, která zpřístupnila materiály pro online výuku zcela zdarma. Také vznikla spousta dalších iniciativ - webových stránek, ty nabízejí pomoc především ve formě učebních materiálů, nápadů a rad,“ přibližuje Klech. „V současné době se soustředím na získání zpětné vazby od učitelů, žáků, rodičů a především na přípravu k většímu využití živé online výuky přes platformu Teams,“ dodává ředitel školy. 
Starší žáci také mohou sledovat odpolední vysílání ČT2, které je pro ně určeno, a doplnit si tak zábavnou formou své vědomosti z fyziky, zeměpisu a dalších předmětů.
Učitelka z kyovského středního odborného učiliště, která vyučuje Ekologii, poslala svým žákům odkazy na videa a články i kontrolní otázky k probíranému tématu elektronickou poštou na jejich email. Poté se soustředila na zadání z matematiky, kterou rovněž vyučuje. Podle doporučení ministra školství by se pedagogové měli zaměřit zejména na profilové předměty, jako je český jazyk a matematika.

Například studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně využívají softwarový výukový systém Moodle. „Zadám své přístupové heslo a dostanu se na server, kde má každý předmět svou složku. Tam jsou prezentace přednášek, studijní materiály ve formě HTML stránek i úkoly,“ popisuje studentka prvního ročníku a dodává, že někteří pedagogové využívají ke komunikaci i svůj e-mail. Úkol musela vypracovat a odeslat do předmětu Počítačové zpracování dat, šlo o zpracování tabulky v Excelu.

Jak uvedl ministr školství Robert Plaga, tato mimořádná situace je příležitostí k tomu, aby se děti naučily zodpovědnosti, samostatnosti i mezigenerační solidaritě a současně, aby si všichni účastníci učebního procesu osvojili nové výukové technologie, které mohou být s úspěchem využívány i v budoucnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat