středa 21. srpna 2019

Slovácký rok v kyjovské farnosti


Slovácký rok je národopisná slavnost pořádaná v Kyjově od roku 1921, patří mezi nejstarší folklorní festivaly v České republice. Součástí letošního jubilejního 20. ročníku, který se konal 15. - 18. srpna a na kterém účinkovalo tisíce krojovaných, byl i slavnostní duchovní program kyjovské farnosti. 

V sobotu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje zazněl pořad duchovní hudby Panna Maria, ochránkyně Moravy. Jeho autorkou je Alžběta Bočková, která doprovázela na varhany a cembalo. 

Alžběta Bočková.
„Některé skladby máme v repertoáru už dlouho, třeba Vivaldiho  nebo Bacha, ale jiné jsem tematicky volila, například k Panně Marii poutní,“ říká Bočková, která působí v milotické schole a je učitelkou na klavír a varhany ZUŠ v Kyjově. Na repertoár se tak dostaly i skladby lidové, Píseň k Panně Marii Žarošské nebo Růže krásná. Účinkovalo okolo sedmdesáti zpěváků a hudebníků. „Zkoordinovat scholu z Milotic, Hovoran a Šardic s Komorním orchestrem hudebníků z Kyjovska nebylo jednoduché, na vystoupení jsme se připravovali téměř celý rok. Cvičili jsme dvakrát týdně, zvláště teď o prázdninách to bylo náročné. Jsme všichni věřící, neděláme to za peníze, ale v chrámovém sboru je to ke cti a chvále Boží,“ dodala Alžběta Bočková. Posluchače zaujalo i průvodní slovo Václava Lungy na téma vzniku a vývoje mariánské úcty v našich zemích. „Troufám si říci, že i po čtyřiceti letech komunismu je mariánská víra na Moravě stále živá,“ konstatoval Lunga. Profesionální výkon všech účinkujících byl na závěr odměněn vřelým a dlouhotrvajícím potleskem vděčného publika zaplněného kostela. 

V neděli se konala Mariánská pouť. Slavnostní mši z kyjovského farního kostela přenášelo Radio Proglas. Sloužil ji biskup Josef Nuzík, nynější pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze. Ve svém kázání připomněl, že zvláště dříve narození věřící nemají toužit jenom po dobrech tohoto světa, po vnucích či pravnucích, ale že mají toužit po nebi. A do nebe nelze vejít než skrze Boha…
Na mši přišli věřící ve svátečních krojích z celé farnosti, nejenom z Kyjova, ale i Nětčic, Boršova, Bukovan a Sobůlek, na ramenou nesli sošky Panny Marie z kaplí svých obcí. „Tradice slavnostního průvodu do kostela se v kyjovské farnosti udržuje už po tři sta let, od doby, kdy do města přišli kapucíni,“ upozornil na pozoruhodnost farnosti kyjovský děkan P. Vladimír Mrázek.
Žádné komentáře:

Okomentovat