čtvrtek 5. dubna 2018

Před budovou kyjovského gymnázia vznikne moderní otevřený prostor

Kyjov – Parková úprava se vzrostlými jehličnany kolem pomníku Svobody před budovou Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy v Kyjově, na kterou byli občané za dlouhé roky jejího trvání historicky zvyklí, se stala již minulostí. Pomník zůstává na svém místě, ale ostatní bude zcela jinak. Během následujících měsíců se náměstíčko před budovou školy změní k nepoznání. Záměrem je vybudovat moderní venkovní prostor, který by studenti i veřejnost mohli intenzívněji využívat. 
 

Parková úprava zmizela a s ní téměř všechny dřeviny, některé z nich byly přerostlé a bránily přístupu světla do učeben. Za vysokým porostem se ztrácely také budovy školy postavené v novorenesančním stylu. 
„Bylo vykáceno jedenáct vzrostlých jehličnanů, převážně stříbrných smrků, a 260 m2 keřového porostu. Na místě zůstávají pouze magnolie a trnka. Ostatní dřeviny a porosty budou nahrazeny novou výsadbou," uvedl Vladimír Šimeček z Technických služeb Kyjov, které tyto práce na objednávku města provádějí.

Podrobné informace jsou veřejnosti dostupné na webových stránkách města Kyjova. „Základní myšlenkou návrhu bylo otevření celého prostoru a vytvoření příjemného místa lákajícího k pobytu,“ uvádí se na webu. Nové řešení slibuje shromaždiště pro studenty, pódium, vodní prvek, dřevěné lavice a částečně krytou promenádu tvořenou masivními dřevěnými rámy.

Bude vysazeno třináct nových stromů, velké množství květin a nové trávníkové plochy,“ popisuje Vladimír Šimeček. „Konkrétně půjde o sedm jinanů dvoulaločných a šest okrasných jabloní. Na květinovou výsadbu bude použito asi 3 800 cibulí a bude vysazeno kolem 1000 kusů trvalek. Po většinu roku by tak měly rostliny na záhonech postupně kvést,“ dodává vedoucí střediska technických služeb. 
 
Inženýr Vladimír Šimeček přibližuje projekt na vybudování moderního prostoru před budovou školy.

Podle slov ředitelky školy Renáty Soukalové se autorka projektu, absolventka kyjovského gymnázia architektka Martina Černá, částečně inspirovala dobovými fotografiemi po otevření školy, na kterých je nízká zeleň, sedací prvky i fontánka. Prostor by měl komunikovat s areálem blízké městské knihovny.

Vizualizace návrhu budoucího náměstíčka před budovou gymnázia a zdravotní školy.

Shromažďovací plocha se zpevněným povrchem bude využívána při různých školních událostech, mohou se zde konat představení, společenské a kulturní akce. Důležitým prvkem bude také veřejné osvětlení, které by mělo osvěcovat jak prostor před školou, tak i samotnou budovu školy.
Celý projekt přijde na 6 milionů korun. Akce musí být hotova během tří měsíců, 23. června bude totiž kyjovské gymnázium slavit 120. výročí svého založení.

Podle vizualizace návhru by neměla chybět promenáda, vodní prvky, zeleň a květiny.


Žádné komentáře:

Okomentovat