neděle 25. března 2018

Ždánické malování v kyjovské galerii

Kyjov – Radniční galerie v Kyjově vystavuje díla sedmi současných výtvarníků, kteří žijí ve Ždánicích nebo odsud pocházejí. Nejedná se o profesionály, jde o přirozené, neškolené vyjádření nebo-li insitní umění, které bývá někdy označováno jako „umění čistého srdce“.

 Dílo Františka Chalabaly, výrazné osobnosti Ždánic 20. století
 

Osobnost Františka Chalabaly, který jako jediný z vystavujících již není mezi námi, pracovníka muzea a vedoucího národopisného kroužku, který se intenzivně zabýval v době dvacátého století historií Ždánic, podařilo se mu zde obnovit krojované hody a s nadšením také maloval, je zde zastoupena obrazem z majetku města Ždánic s názvem Domove, domove drahý a jediný. Autorovi šlo o zachycení a vizuální zdokumentování svého rodného městečka a jeho důležitých staveb v čase. Práce Františka Chalabaly jsou zastoupeny ve sbírce naivního umění Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.


 Anna Horáková namalovala anděla pro svou maminku. Tři srdce v hrudi představují její tři děti.
  Anna Horáková prezentuje na výstavě dva obrazy andělů, jeden z nich namalovala pro svou maminku. „Anděly maluju zřídka,“ říká. „Každý anděl je jiný… vždy myslím na konkrétního člověka, pro kterého maluju, dokonce i když ho osobně neznám,“ přibližuje autorka. „Každý má svého osobního anděla a já když kreslím, dotyčnému to štěstí a ochranu moc přeju, “ dodává výtvarnice, která jako jediná z vystavujících výtvarný obor studovala a v současnosti učí na ZUŠ ve Ždánicích. 

Bohdana Škrháková, která měla už několik samostatných výstav, nazývá svoje dílka „Obrázky pro radost“. „Nikdy nekreslím, když jsem nemocná, mám špatnou náladu, jsem rozladěná…“ říká Škrháková. „Jakmile vezmu pastelky do ruky, inspirace přichází sama, i když nikdy zpočátku nevím, co vlastně kreslím, co z toho vzejde. Kreslím harmonizační a energetické obrázky, ty druhé jsou hodně barevné. Mám ověřeno, že dělají dobře lidem na duši, i po fyzické stránce, uklidňují. Každý si v obrázku najde to svoje.“ Bohdana Škrháková chodí kreslit také s dětmi do školní družiny. 

Tomáš Prusenovský obdivuje samorosty Františka Viliše.
Pozornost vzbuzují „ukrytí tvorové v pokrouceném dřevě“ samorostů Františka Viliše, který samorosty vytváří už víc jak třicet let. „Rád těmto dřevěným výtvorům říkám sochy, protože invence, kterou autor do nich dává, hraničí až s uměním surrealismu a dadaismu,“ charakterizoval Vilišovu tvorbu kurátor výstavy Prusenovský. 

Antonín Svršek, který se živil jako malíř pokojů, rád maluje už od základní školy. Dosud vytvořil téměř dvě stovky obrazů, například portréty maluje podle fotografií. Při malování si odpočine, odreaguje se. Nejvíc maluje přes zimu, kdy není práce na zahradě. Inspirací a učitelem mu byl jeho strýc z Ostrovánek, pod jehož vedením začal malovat olejovými barvami. Svršek ctí krásné umění, realismus, abstrakce mu podle jeho slov moc neříká. Můžeme obdivovat skvěle zvládnutá květinová i ovocná zátiší, krajinu nebo zvířecí portrét. 

Obrazy Antonína Svrška.
 Jan Vincent začínal s dřevěnými figurami, v počátcích své malířské tvorby se nechal inspirovat Františkem Chalabalou. Také jeho nejčastějším námětem jsou zákoutí Ždánic, ale při malování nechává často promluvit svou fantazii.

Ivo Nimrichter je známý především svou keramickou tvorbou, ale na této výstavě se představuje jako autor originálních reliéfních obrazů, které nás odkazují do bájného rostlinného, zvířecího i duchovního světa. On sám se v nadsázce a v souvislosti se svou novátorskou výtvarnou technikou odvolává na slova malíře a fotografa Mirka Tichého: „Musíš vymyslet takovou blbinu… jakou ještě nikdo nevymyslel...“
Ivo Nimrichter na svých obrazech zpodobňuje bájné světy.


Poslední vystavující, Jaroslav Chalabala, je vnukem Františka Chalabaly. Pokračuje ve šlépějích svého děda, také on se inspiruje Ždánicemi a jejich okolní krajinou Od května bude ve Ždánicích ve Vrbasově muzeu k vidění jeho samostatná autorská výstava. 

Kurátor Tomáš Prusenovský uvedl, že uspořádání výstavy insitních umělců Ždánic cítil jako svůj dluh, protože už téměř pět let organizuje výstavní činnost v rámci Ždánického plenéru s profesionály, poloprofesionály nebo školními dětmi, ale dát dohromady tvořivé lidi přímo ze Ždánic, kteří se věnují umělecké tvorbě ve svém volném čase jako koníčku, se podařilo až nyní. Přítomný starosta Ždánic Vladimír Okáč vyzdvihl přínos Tomáše Prusenovského pro kulturní život městečka. Výstava Ždánické malování, která vznikla za podpory města Ždánic, potrvá do 6. dubna.

Antonín Svršek ctí krásné umění.
 (Článek vyšel v Novém Slovácku.)Žádné komentáře:

Okomentovat