pátek 9. listopadu 2018

Ve Vřesovicích představili deník svého rodáka - legionáře

Vřesovice – Stoleté výročí vzniku Československé republiky si připomněla obec Vřesovice. Akce měla společenský charakter, uskutečnila se v pátek 26. října v prostorách místní školy. Návštěvníky čekal bohatý hudební a kulturní program. Kromě ochutnávky vín se konal i netradiční food tasting, na kterém byla nabízena dobová jídla legionářů a první republiky. Příchozí si mohli prohlédnout fotografie, artefakty a originální dokumenty z působení Československých legií v Rusku. Vrcholem akce bylo zveřejnění a křest deníku legionáře Štěpána Mrkůse (1890-1972), který pocházel z Vřesovic. 
První stránka deníku legionáře Š.Mrkůse. Foto: Archiv T. Sedláčka.
Zápisník byl až do roku 2017 uložen v rodinném archivu v USA. „O deníku jsem se dozvěděl při návštěvě příbuzných v Americe asi před deseti lety a teprve nyní se nám ho podařilo získat,“ uvedl Tomáš Sedláček, který žije a podniká ve Vřesovicích. Legionář Štěpán Mrkůs byl bratr jeho prababičky. Ve Vřesovicích bydlel do roku 1914, těsně před válkou se oženil. Po návratu z legií v Rusku Štěpán Mrkůs odjel se svou manželkou za bratrem do Spojených států amerických a zůstal tam až do konce svého života.
Zápisník zachycuje období let 1914 až 1920. „Deník přináší nejen autentické osobní zážitky, ale také podrobná fakta o řadě historických událostí,“ přibližuje Tomáš Sedláček. V první části deníku Mrkůs popisuje život v armádě a v ruském zajetí. Ve druhé části najdeme jeho komentáře k dění v Rusku zmítaném občanskou válkou a na posledních třiceti stránkách popisuje své zkušenosti ze Spojených států amerických, kam se po válce přestěhoval.
Ve dvacátých a třicátých letech působil Štěpán Mrkůs jako sekretář Čs. družiny USA ve městě Binghampton ve státě New York, kde se sdružovali bývalí českoslovenští legionáři. I když se kvůli komunistickému režimu do vlasti nikdy nevrátil, snažil se s domovem udržovat kontakt. Pravidelně dopisoval do zpravodaje Hlasatel, který byl jedním z hlavních informačních zdrojů o Československu pro Čechoslováky v USA. Podílel se také například na návrzích pro udílení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva či přispíval na pomník padlých v rodné zemi.
Vystoupení Ženského pěveckého sboru Modrá. Foto: Zuzana Dohňanská.
„Zveřejnění deníku v malé obci na Slovácku by nemělo zapadnout mezi záplavou akcí a oslav vzniku republiky,“ říká Tomáš Sedláček. „Výpověď legionáře Štěpána Mrkůse a autenticita jeho národní hrdosti nejlépe svědčí o tom, jaké osobní prožitky měli ti, kteří se svými životy o vznik Československa zasloužili.“
O deník už projevilo zájem kyjovské muzeum. Přepis stěžejní části deníkových záznamů byl vydán nákladem 500 kusů a bude k dostání za symbolickou cenu na stránkách Spolku přátel Hradiska sv. Klimenta ( www. klimentek.cz ), který byl hlavním organizátorem oslavy stoletého výročí vzniku Československé republiky ve Vřesovicích.

Někteří návštěvníci zvolili pro společenskou událost dobové oblečení. Foto: Zuzana Dohňanská.Žádné komentáře:

Okomentovat