pondělí 12. listopadu 2018

To co se nám předkládá, nemusí být jediná pravda…, tvrdí Sámo Fujera

Kyjov - Být aktivní, nenechávat odpovědnost za záležitosti svého života na jiných a autoritách, hledat odpovědi na otázky a problémy, které život přináší… Zvolit „žití v protikladu“ znamená podle hloubkového psychologa a dietologa Sámo Fujery vybrat si správnou alternativu oproti tomu, co je sice běžné a vidíme to kolem sebe, v konečném důsledku je to však cesta, která nevede ke zdraví a pocitu životní spokojenosti. 
 
Lektor Sámo Fujera se vrací do kyjovské knihovny se svými přednáškami už řadu let a potkává tu víceméně stálé publikum. I když, jak uvedl, vliv mluveného slova na praktický život posluchačů není statisticky velký, zůstává v tomto směru optimistou. 

„Je omyl myslet si, že naše generace se svými vědeckými poznatky a technologiemi – je nejchytřejší,“ poznamenal Fujera s tím, že mnohé z moudrosti předků bylo zapomenuto. Pořádá také semináře na téma bylin, které jsou mnohdy účinnější a nepoměrně levnější než léky. 

„Medicína už přestala rozdělovat nemoci na somatické a psychosomatické, protože je jasné, že psychika, mysl souvisí se vším a je spouštěčem destruktivních procesů a nemoci,“ uvedl hloubkový psycholog. Odkryl myšlenkové vzorce, které jsou všem lidem do velké míry společné a které je dobré si uvědomit a korigovat. Jejich společným jmenovatelem je snaha mít se lépe, ale bez vlastního úsilí, což vede k pohodlnosti, pasivitě a delegování odpovědnosti na jiné. „Člověk si tak podvědomě vytváří jakousi bublinu, stává se uzavřeným a odtrženým od světa. To vede k narušení jeho vztahů. Negativní pocity se promítají do těla. Co se děje v mysli zrcadlí se v každé naší buňce, to vede časem k destrukci a ta se opět odráží do naší mysli…,“ popisuje proces Fujera. Mysl se podle něj zabývá z devadesáti procent podvědomě tím, co se děje v našem organismu. 

Důležitá je i řeč. „Hlas, to jsou vibrace,“ upozornil lektor, „a ty mohou být opět konstruktivní nebo destruktivní. Vibrace působí na lidi kolem a zpětně i na nás, dokonce i na naši DNA. Tělo a mysl jsou propojeny řečí.“

Východiskem z destruktivní cesty je změna mysli i jídelníčku, které lektor shrnul do sedmi bodů. První zásadou je nevyhledávat a nezveličovat chyby druhých a neobviňovat je z vlastního utrpení. Třetím doporučením je hledat skutečnou výživu a zříci se nezdravé stravy. Poslední bod představuje pěstování laskavosti. „Když budete laskaví, získáte úctu,“ poznamenává lektor s tím, že v opačném případě se vám dostane maximálně respektu.

Na závěr se hodí tři praktická doporučení – 
Povinnost začátku a konce:

- Ráno a večer konzumujeme to nejzdravější
- Ráno a večer pijeme vodu (kvůli detoxikaci organismu)
- Ráno a večer ať nás provází laskavost, říkáme milá slova a rozdáváme úsměvy – i kdyby se nám nakrásně do toho vůbec nechtělo..:-)

„Pěstuj čistou mysl bez lživých, zavádějících toxických (negativních) informací,“ nabádá Sámo Fujera.Žádné komentáře:

Okomentovat