pátek 26. října 2018

Špaček umí napodobit i kdákání slepic


Kyjov - Podzimní Festival ptactva probíhá již tradičně první říjnový víkend, a to nejenom u nás, ale i v dalších evropských zemích. V Česku akci pořádá Česká společnost ornitologická. Jedná se o sčítání ptáků táhnoucích na zimoviště do Afriky. Během tohoto víkendu organizují ornitologové pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků, jejich odchytem a kroužkováním, ukázkou odborné literatury a dalším doprovodným programem.

Ornitolog Karel Šimeček bude kroužkovat červenku obecnou.
Karel Šimeček, který terénní procházku v okolí Kyjova vedl, je členem České ornitologické společnosti od svých patnácti let. „Jde o to, lidem nastínit některé problémy, se kterými se ptáci v naší krajině a v našich sídlištích setkávají,“ říká amatérský ornitolog, pro kterého jsou výpravy za pozorováním ptactva životním koníčkem a nejlepší formou relaxace.

„Krajina Kyjovska je specifická svou pestrostí. Nachází se tu místa a zákoutí, kde prostředí je ještě přirozené, a naopak jsou tady plochy a území, kde probíhá intenzivní zemědělská činnost a výroba, a tam podmínky pro život ptáků nejsou zrovna ideální. Velice dobré podmínky jsou v příměstských záhumenkových oblastech nebo v remízcích, které se nacházejí kolem Kyjova. Příkladem může být areál Boršovských luk, kde byly v minulosti zasazeny vysokokmenné odrůdy ovocných stromů, což je dneska už vzácnost. Koruna těchto stromů je ve výšce dvou tří metrů a to je výhodné i pro hnízdění druhů, které si staví hnízda ve větší výšce, nebo si v kmenech dlabou dutiny strakapoudi a žluny. V současné době se dává bohužel přednost nízkokmenným odrůdám ovocných stromů, aby údržba a sklizeň byla jednodušší,“ vysvětluje ornitolog.

Procházky se zúčastnila asi dvacítka zájemců. Trasa vedla záhumenkami, poli i kolem louky směrem na Kostelec, poté se stočila na Kyjov-Boršov. Lidé pozorovali sýkorky, strnady obecné, pěnkavy obecné, budníčky, poštolky, káně, sojky, straky obecné, běžné druhy příměstských zahrádkářských kolonií. 

Ornitologické procházky kolem Kyjova se účastnila dvacítka zájemců, mezi nimi i děti.
„Sojka je výborný imitátor ptačího zpěvu, takže se stává i zkušeným ornitologům, že je sojka převeze a a nechají se nachytat na zpěv ptáků, kteří v této roční době už tady nejsou, ale sojka je perfektně napodobuje. Umí napodobit i různé technické zvuky jako alarmy aut, zvonění mobilů a podobně,“ připojuje zajímavost Šimeček. „Špaček je dalším příkladem imitátora. Ve svém zpěvu je monotónní, ale zařazuje do něj nápěvy jiných ptačích druhů, a tím svůj zpěv zpestřuje. Můžeme tam slyšet sýkorky, skřivany, žluvy nebo i kdákání slepic,“ doplňuje ornitolog.
Trasa vycházky vedla i kolem louky.

„Cílem akce je vytáhnout lidi do terénu a ukázat jim, že volný čas se nemusí prosedět jenom u televize nebo u počítačů. Velice mne dnes potěšila účast dětí a doufám, že aspoň v některých to semínko zájmu o živou přírodu vzklíčí a začne růst,“ zakončil optimisticky zanícený ornitolog Karel Šimeček.

Žádné komentáře:

Okomentovat