neděle 25. prosince 2016

Demence je častá diagnóza
Co je to demence a jak pečovat o člověka s demencí, to bylo tématem přednášky klinické psycholožky Mgr. Jany Kulheimové. Přednáška se konala začátkem prosince  v KoCKy – komunitním centru Kyjov.

Demence je charakterizována jako nepřiměřený úbytek rozumových schopností a jde o psychiatrickou diagnózu. „Úbytek paměťových a kognitivních schopností s věkem je přirozený, u demence jde však o výrazný propad těchto schopností,“  řekla psycholožka.
Paměť je složitý systém. Okamžitá paměť zaznamenává a podrží informace prvních 7 vteřin a měli bychom schopni si v této krátké době zapamatovat 5 až7 prvků. Dále mluvíme o krátkodobé paměti v řádu několika dnů a dlouhodobé paměti. Důležitá je i schopnost pozornosti, proto, abychom si údaje byli schopni dobře uložit do paměti.

Psycholožka  informovala o příčinách a typech demence a také o jejích příznacích. Péče o člověka s demencí je náročná. Ideální je, když se u nemocného mohou střídat v péči tři lidé. „Pečující si musí udělat čas na  odpočinek, své koníčky, duševní hygienu a pravidelné relaxace, aby se zbavili napětí,“ uvedla Kulheimová.  V závěrečné fázi nemoci, kdy pacient již padá, není podle zkušeností lektorky péče doma možná. Tito lidé pobývají v domovech se zvláštním režimem nebo v nemocnici.

U komunikace je důležité ujistit se, že vás dotyčný člověk  - nemocný - vnímá. Co se týče obsahu řeči je třeba sdělení zjednodušovat a informace sdělovat postupně. Stává se, že člověk s demencí trpí bludy, ty jsou však nevyvratitelné. Proto nemá smysl stupňovat úzkost a agresivitu dotyčného tím, že mu tyto smyšlenky vyvracíme. Vhodné je spíše odvést pozornost. Lidé s touto diagnózou bývají pasivní, bojí se změn. Přesto je nutné vhodně  překonávat tento odpor.
„Cílem je udržet soběstačnost co nejdéle, proto jde o to, aby pečující nepečovali až příliš,“ upozornila Jana Kulheimová. „Je dobré, aby pacient prováděl úkony sám, i když my bychom to měli rychleji.“


 Přednáška o demnci  ukončila sérii školení pro laickou veřejnost, kterou pořádala Diakonie Československé církve evangelické  Brno ve spolupráci se spolkem Educante  Kyjov.

Žádné komentáře:

Okomentovat