sobota 3. prosince 2016

Bobři se vrátili na Slovácko
Výskyt bobrů u nás v roce 2016.
Na přelomu 18. a 19. století byli tito vodní hlodavci přechodně vyhubeni. Lovili se pro kožešiny, maso, žlázy (bobří pyžmo se v minulosti používalo pro výrobu léčiv i parfémů), lovili se na ochranu rybníků. Vlivem regulace vodních toků ubylo přirozených stanovišť bobrů. Ti se však časem přizpůsobili i velmi hustému lidskému osídlení. Zatímco v sedmdesátých letech se na Moravě vyskytovali jenom ojediněle a vzácně, v současné době na ně narážíme často. V roce 2000 byl jejich výskyt zaznamenán i přímo v Brně, později se objevili dokonce v Praze na Střeleckém ostrově. Na Baťově kanálu bylo v roce 2014 napočítáno 294 významných nor. 
Bobří "ohryzek" a bobří "chipsy"
Doktor přírodních věd Vlastimil Kostkan z Palackého univerzity v Olomouci se zabývá otázkou, jak zachovat bobří populaci v rozumné míře, a zároveň,  jak předcházet škodám. Vzorem se mu stalo bobří poradenství v Rakousku a Bavorsku. Stojí zde na práci registrovaných
 V. Kostkan 1. 12.  na přednášce na Jančovce.
dobrovolníků, náklady na odchyt bobrů a další zásahy ale hradí stát. V letech 2003-2005 profesionální zoolog Kostkan zpracoval program péče bobra evropského. Tato koncepce byla schválena na ministerstvu životního prostředí až v roce 2013 a od té doby probíhá průběžné vyhodnocování naplňování programu. Smyslem je vyloučit hlavní konflikty, výzkum, monitoring a práce s veřejností, určení subjektů zodpovědných za regulaci, odlov a odchyt bobrů za daných podmínek. 

Děti z přírodovědného kroužku při Českém svazu ochránců přírody Kyjov zmapovali oblast řeky  Kyjovky ve městě  a zaznačily výskyt bobřích hrází. Bobr preferuje topoly, vrby a olše. Živí se kůrou a lýkem listnatých stromů a keřů, jejich větvemi a kořeny. Nechutná mu ořešák ani například ozdobné ale jedovaté kultivary rododendrony. Jeho chrup je speciálně uzpůsoben ke hryzání tvrdého dřeva. Bobři kácí stromy dolními řezáky, horní při tom slouží jako páka. Jsou prý schopni porazit strom o průměru 1 m, i když běžně kácí stromy mnohem menší.
Malí ochránci přírody zmapovali výskyt bobrů v Kyjově.
Bobři žijí v blízkosti vod, kde si z pokácených stromů, větví a hlíny budují hráze a bobří hrady, ve kterých mají své hnízdo.V určitých obdobích roku  je možné bořit bobří hráze a stavby. Zkoušejí se i další technická zařízení, která by měla napomoci regulaci bobří populace.

Kyjovka za splavem v Boršově 3. prosince.2016

Žádné komentáře:

Okomentovat