pondělí 7. listopadu 2016

Václav starší Bzenecký měl tři ženy...
Kaple sv. Josefa, dříve kostel sv. Martina
Historická kontinuita. To je pojem, jehož ctitelé přišli na přednášku o významných osobnostech minulosti města Kyjova. V nové budově muzea o nich mluvila odbornice na dějiny regionu a staré tisky  Ester Vratislavská.

V úvodu zmínila, že si letos připomínáme 890 let od založení města Kyjova, ale nic takového jako zakládací listinu města nemáme. Existence města se tak dokladuje z jiných pramenů. Nejstarší osídlení bylo nad budovou zámečku, dnešního sídla vlastivědného muzea, kde stál kostel sv. Martina (dnes kaple sv. Josefa).
Asi nejznámější postavou středověku je v našem městě Václav starší Bzenecký. Jak jméno napovídá, pocházel sice ze Bzence, ale přestěhoval se do Kyjova a zasloužil se o rozvoj města. Díky jeho působení se Kyjov stal r. 1548 tzv. komorním městem, často nepřesně nazýván  královským městem.  Velkým počinem bylo v letech 1561 až1562 zbudování radnice v renesančním slohu, která slouží dosud. Nechal také postavit tři městské  brány. Bydlel v rohové budově u kostela, dnes se tam nachází nová cukrárna (dříve drogerie). Podle historických záznamů byl třikrát ženatý a domohl se pěkného majetku. 

 Také jméno Dominika Jurovského je poměrně známé. Byl správcem biskupských statků. Proslavil se tím, že nechal v letech 1728-1739 postavit chudobinec (dnes budova ZUŠ) ,  útulek pro zchudlé kyjovské měšťany. Vytvořil přísná pravidla pro přijímání osob, například pro alkoholiky místo v chudobinci nebylo. 

Náhrobek rodiny dr. Joklíka u kaple sv. Josefa
Lékař a starosta Severin Joklík (1857–1915) byl blízkým přítelem doktora práv Karla Kozánka (1858–1941). Žili  v době,  kdy se nejenom v Kyjově silně rozvíjela vlastenecká spolková činnost. Také se o to významně zasloužili. Kozánek byl starostou Sokolské jednoty, starostou hasičského sboru, angažoval se v čtenářském, hudebním  a pěveckém spolku. Také on byl krátce starostou Kyjova.  (Dlouhý seznam všech představitelů Kyjova najdete na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_Kyjova.)

Méně známé je jméno Karla Tvarůžka. Angažoval se v ochotnickém divadle a  zabýval se otázkou, jak do spolkového a veřejného života zapojit více žen.    
  
Ester Vratislavská dále informovala o řediteli kyjovského gymnázia a národopisci Josefu Klvaňovi, o osobnosti stavitele Ctibora Sonevenda, generálu letectva Vladimíra Nedvěda, o malířích Jano Köhlerovi a Josefu Prokopovi. Tito dva výtvarníci jsou autory portrétů starostů města, jak je můžeme vidět v zasedací místnosti městského úřadu.
Další přednáška by měla být inspirovaná poptávkou z publika a sice – o kyjovském špitále.  

Lokalita u kaple sv. Josefa byla místem nejstaršího osídlení Kyjova.
  
   
.

Žádné komentáře:

Okomentovat