sobota 19. listopadu 2016

Porozumění časům je možné skrze Bibli
Lektor Dr. K. Majdali a pastor B. Cupal (vpravo).
„Shaking“, anglické slovíčko, které v přednášce biblického učitele Dr. Kameela Majdali z Austrálie znělo nejčastěji. V českém významu znamená třesení, chvění, otřásání.  Události poslední doby právě tohle způsobují.  Otřásl námi (většinou) Brexit a v poslední době i  volba amerického prezidenta. Zajímavě a fundovaně popsal Majdali politickou situaci v neklidných oblastech, v Turecku i Izraeli. Zdůraznil, že bude velmi záležet na tom, zda muslimské Turecko zůstane sekulární, či se stane náboženským státem.  Vrátil se i do historie na počátek dvacátého století ke zkáze „nepotopitelného“  Titanicu a nástupu Hitlera k moci. Upozornil v této souvislosti na spojitost s pohanstvím a okultismem. K porozumění časům hledá pastor Kameel Majdali klíč v Bibli. „Je to stará a moudrá kniha a nepíše se v ní jenom o tom co bylo, ale také o tom co bude“, doplnil pastor Apoštolské církve Bohuslav Cupal a měl na mysli  proroctví Starého i Nového zákona.  

  „Kulturním a duchovním základem Západu byly dva pilíře,“ řekl Majdali. Řecko-římský (Atény) a židovsko-křesťanský (Jeruzalém). Evropská unie podle něj představuje pokus založit humanistickou prosperující společnost a současně odmítnutí biblického křesťanství. Evropa  se tak vrací k pohanství. „Nacisté  a komunisté propagovali humanistické utopie bez Boha a v konečném důsledku oba režimy stály miliony lidských životů,“ připomněl  Majdali. 


"Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy..." píše se v biblickém proroctví.

 Podle něj existují dvě skupiny lidí. Jedna na budoucnost nemyslí vůbec, a ta  druhá  je zase plna obav a strachu z budoucnosti. A co pastor Kameel Majdali radí?   „Investujte do svého duchovního života, je to důležitější než peníze, než  vzdělání, koníčky nebo tělesné zdraví. To vše je  pomíjející. Duchovní věci nepomíjejí... Cílem i cestou je  pokojný a radostný duchovní život z evangelia, jenž přináší i naději do budoucna. Stavějte na skále, ne na písku.“  Na závěr se pastor krátce za přítomné pomodlil.


Žádné komentáře:

Okomentovat