sobota 30. listopadu 2019

Krasový badatel Martin Kříž ožil ve vzpomínkách


Ždánice – Neobyčejnou zálibu měl už před sto padesáti lety Martin Kříž, který žil ve Ždánicích. Zabýval se speleologií – jeskyňářstvím. Svůj čas věnoval i studiu paleontologie a archeologie. V září letošního roku zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání rozhodlo o udělení titulu Čestného občana města Ždánic Judr. Martinu Křížovi, in memoriam.

Martin Kříž, archeolog, badatel a notář.
Martin Kříž se narodil v roce 1841 v Líšni, tenkrát vesnici nedaleko Brna, která byla zároveň bránou do jižní části Moravského krasu. Tajemství tohoto neprobádaného území lákala Martina už od mládí. Již jako student se v roce 1864 spustil na dno legendární propasti Macochy a pobyl tam dva dny.
Většinu života prožil s manželkou a dětmi ve Ždánicích, kde pracoval jako právník a notář. Do Moravského krasu vyjížděl. Uskutečnil například archeologické výzkumy jeskyně Pekárna a řadu dalších. „Je pozoruhodné, že všechny potřebné práce prováděl pokud možno osobně, jestliže k tomu potřeboval dělníky či další spolupracovníky, platil je ze svého, notářského platu,“ píše Josef Medřický, emeritní starosta Ždánic a člen spolku Vrbasova muzea, který se tématu věnuje. Martin Kříž se účastnil konferencí doma i v zahraničí, ovládal několik jazyků. Stýkal se s nejpřednějšími učenci své doby z celé Evropy, z nichž ho řada navštívila. Publikoval mnoho odborných textů i knih, vytvořil rozsáhlé, dosud nedoceněné dílo.
Martin Kříž zemřel ve Ždánicích v roce 1916, ve věku 75 let. Jeho hrobka byla z iniciativy spolku při Vrbasovu muzeu a za podpory města se souhlasem rodiny opravena tak, aby byla důstojnou připomínkou významného občana Ždánic. V úterý 26. listopadu byl osobnosti Martina Kříže věnován Večer vzpomínek, kterého se jako hosté účastnili členové Speleologického klubu Brno. Starosta města Vladimír Okáč předal zástupcům rodiny Martina Kříže dekret Čestného občana Ždánic. Událost se konala v kavárně kulturního domu ve Ždánicích.


Žádné komentáře:

Okomentovat