pondělí 20. května 2019

Skauti v Kyjově slaví 100 let

Kyjov - Šest prosklených vitrín s vystavenými kronikami, fotografiemi a dalšími předměty ve foyer divadelního sálu v Domě kultury v Kyjově dokladuje stoletou historii zdejších skautů. Skautská organizace v Kyjově byla založena jako jedna z prvních na Moravě na podzim roku 1919. Akce na oslavu tohoto výročí budou probíhat až do konce letošního roku.

Vystavené kroniky skautských oddílů.
Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 26. dubna, v sobotu skauti uspořádali Svatojiřský košt vín a v neděli se konala Skautská mše se žehnáním nového střediskového praporu. Významnou událostí bude premiéra dokumentu o historii střediska, která je naplánována na 23. listopad tohoto roku. Skautské středisko Kyjov sdružuje skautské oddíly na Kyjovsku v okrese Hodonín. Aktuálně působí v deseti obcích a městech v okolí Kyjova. Sdružuje 210 členů nejrůznějšího věku. 


Fotografie z novodobé činnosti skautu.

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii a postupně se rozšířil do dalších zemí. Posláním tohoto celosvětového hnutí je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. V době svého založení měla skautská organizace v Kyjově 64 členů, z toho necelou polovinu dívek a žen. Kyjovští skauti byli velmi aktivní, pořádali každoročně putovní i stálé tábory a turistické výlety po celé republice.
Během své historie byl skaut u nás třikrát zakázán. Poprvé za okupace v době druhé světové války, potom v roce 1948, když se dostali komunisté k moci. Po dvaceti letech v roce 1968 byla činnost skautu nakrátko obnovena, v roce 1969 byl opět zakázán. Některé skupiny se však scházely tajně po celých dvacet let, než mohla být organizace skautu ve svobodné společnosti opět obnovena.


Nově požehnaný skautský prapor.

Žádné komentáře:

Okomentovat