sobota 26. ledna 2019

Malířka Lucie Ferliková hledá uvnitř i kolem sebe…

Kyjov – Lucie Ferliková, rodačka z Kyjova, vystavuje v Galerii Doma. Expozice má název Svět forem a svět ne-vědomí. I když řada umělců se zdráhá mluvit o svém díle, Lucie podala na vernisáži ke svým obrazům docela podrobný výklad…

Malířka Lucie Ferliková pochází z Kyjova.
Jak autorka uvedla – fascinuje ji na jedné straně svět řádu a forem, který hledá a nachází především v rostlinné přírodě, a na druhé straně ji přitahuje hloubka a chaos lidského nitra, svět podvědomí či ne-vědomí. Malířka pracuje i s takzvaným kolektivním nevědomím, které je všem lidem společné a zahrnuje již neuvědomovanou zkušenost dřívějších staletí a tisíciletí, jak o tom hovoří zakladatel analytické psychologie Jung.
 Návštěvníci vernisáže si mohli prohlédnout jednak její precizní „herbářové“ kresby tužkou, jednak malby ve výrazných barvách, o kterých autorka mluví jako o „náboženských obrazech“. Ferliková do nich promítá svoje poznatky z mytologie, často děj zasazuje do nového kontextu. Pozornost přitáhnou také vystavené koláže.

V přírodě autorka nachází krásu i řád.


 „Forma z latiny znamená tvar či podobu. Při studiu rostlin je možné spatřit, že toto tvarosloví přírody podléhá řádu – geometrii,“ tvrdí Ferliková. „Je možné najít několik různých číselných kombinací spojených se základními geometrickými tělesy, které se ve stejných kombinacích projevují na mnoha jednotlivých rostlinách i jinde,“ vysvětluje malířka. „Takovým mým ideálem je Leonardo da Vinci… Sice je považován za malíře, ale on to byl spíše vědec – kreslíř,“ dodává.


Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti Ferliková studovala na Fakultě výtvarných umění v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. V Brně absolvovala ateliér malby u profesora Martina Mainera. Její práce zaujaly i profesora Milana Knížáka, u kterého nejdříve absolvovala stáž a později roční studium. Ferliková žije v Praze. Vyučovala na střední uměleckoprůmyslové škole malbu a kresbu, pracovala také jako pomocný restaurátorský pracovník. Na výstavě lze zakoupit monografii Odsud, kterou formou dialogu napsala společně se svým přítelem, výtvarníkem Lukášem Malinou, a která oba mladé umělce představuje. 

Hledačkou nových forem je i hudebnice Marie Jadrová, která na vernisáži představila svůj experimentální přístup k lidové písni. Převážně moravské lidové písně s baladickým obsahem doprovází na elektronický nástroj těremin. Je to první hudební nástroj, na který se hraje, aniž by se ho hráč jakkoli dotýkal. „Lidová píseň zde na Moravě víc promlouvá, funguje to tady víc. Nevím přesně čím to je... možná proto, že tu máte tak krásně, super víno a slivovici…,“ poznamenala Jadrová.


Hudebnice Marie Jadrová. V pozadí obraz Chinnamasta, bohyně tantrické esoterické  tradice.

Výstava potrvá do 1. února.1 komentář:

  1. Pozoruhodná paní Lucie (nomen omen) - rozsvěcujíc vnitřní vidění; což jest aktem všech ezoteriků... A ony číselné proporce pythagorejců promítaje na svá plátna; duši svou tím ladí - jako harfu kosmickou... Kalibrace řádu (blahé paměti Dürer), jungovská symbolika (jako u H. Bosche) - netřeba více dodávat.
    Toť důkaz, že linie nositelů Řádu jest věčná. Od starověku přes renesanci až .... k paní Ferlikové. Za sebe děkuji....
    Fraternita trvá. Časoprostoru k potěše a lidské pomatenosti navzdory.
    S úctou Rostislav...

    OdpovědětSmazat