pondělí 27. března 2017

Zdař Bůh, zazněl orelský pozdrav na sjezdu v Kyjově


Orelský sjezd župy se poprvé konal v Kyjově. Starostou Šilingrovy župy, která  spojuje Břeclavsko, Hodonínsko a Kyjovsko, je  Vladimír Výleta z Kyjova. Přítomen byl i  Stanislav Juránek, který je starostou celostátní organizace Orel. 

Zleva: starosta Orla ČR Stanislav Juránek, členka výboru Ludmila Špérová, starosta župy Šilingrovy Vladimír Výleta.

„Když jsme v devadesátých letech obnovovali organizaci Orla, nikdo nevěřil, že má budoucnost. Tenkrát byl věkový průměr našich členů 72 let. Nyní, po dvaceti letech působení, je to 32 let,“ vyzdvihl starosta Stanislav Juránek.

Zatímco tělovýchovná jednota Sokol je už dobře zapsaná v obecném povědomí, o křesťanské sportovní organizaci Orel se mnoho neví. Orel vznikl na začátku dvacátého století jako reakce na protináboženský tlak  Sokola. Například manželé Zátopkovi byli členové Orla a mnoho dalších prvorepublikových sportovců.  Orel od začátku vyvíjel sportovní, ale i kulturní a duchovní činnost. I v dnešní době jsou zde oblíbenou disciplínou poutě.

 Každá župa má svého duchovního rádce. Duchovním rádcem celé organizace je v současnosti  arcibiskup olomoucký Jan Graubner. Kyjovský sjezd byl zahájen poslechem  Orelského  pochodu  a Orelskou modlitbou. Členové spolku se oslovují „bratře“ a „sestro“ a používají pozdrav Zdař Bůh. Na internetových stránkách Orla najdeme heslo: „Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!“

Organizace byla během své existence několikrát zakázána, naposledy na dlouhá léta za socialismu.
Orel má dvakrát více členů, než v obnovených počátcích činnosti, ale podle Juránka je třeba dostat se na hranici 20 tisíc členů, aby organizace snadněji dosáhla na státní dotace. V současné době má Orel přes 17 tisíc členů a jeho činnost je převážně postavena na dobrovolnictví.  Juránek, bývalý hejtman a senátor, připojil informaci, že jeho rodiče byli Orlové a ve svých čtyřech letech s nimi absolvoval svou první orelskou pouť na Hostýn. 
Bývalý dlouholetý starosta Šilingrovy župy Emil Polák.
 
Na území České republiky je 23 orelských  žup a 250 jednot. Patronem zdejší  Šilingrovy župy, jak název napovídá, je Tomáš Eduard Šilinger (1866-1913), katolický politik, novinář a kněz. Byl redaktorem moravských katolických novin Hlas. Je pochován na Ústředním hřbitově v Brně a jak zmínil dlouholetý bývalý starosta župy Emil Polák, v květnu Orlové očistí jeho pomník a upraví  místo posledního odpočinku. 

Šilingrovu župu tvoří 11 jednot (obcí) a dohromady téměř tisícovka členů. Aktivní je jednota Orla například v Ratíškovicích. V únoru zde uspořádali Ústřední ples Orla ČR, který navštívilo asi tři stovky  lidí. Ve sportovní činnosti se zaměřují na nohejbal a kuželkářskou ligu. Pořádají burzu krojů a každoroční výstavu betlémů, jsou spolupořadatelem akcí ke Dni matek. 
 Orelská jednota Dolní Bojanovice, kterým se někdy přezdívá moravský Vatikán, má 128 členů. Z toho 62 do osmnácti let. Zaměřují se tu na sport a zábavu. Funguje tu například šachový kroužek, badminton a největšímu zájmu se těší florbal. Pořádají také tábory pro děti.
Ve Strážnici má orelská jednota dokonce 342 členů, z toho 158 do osmnácti let.  Angažuje se ve  folklóru, cvičí mažoretky, gymnastiku a hrají fotbal.
„Velmi aktivní je Kobylí na Břeclavsku, kde dlouhodobě působí bratr Emil Polák,“ doplnil starosta župy Vladimír Výleta. Na programu pro letošní rok zde mají více jak dvacet akcí,  například divadelní představení, několik poutních zájezdů i do zahraničí, vytrvalostní závody – Maraton, Běh mezi kobyliskými uličkami,  Turnaj o pohár starosty, triatlon nebo mezižupní kuželkářský turnaj. 

Sjezd župy Šilingrovy byl 10. března 2017 zahájen poslechem Orelského pochodu a Orelskou modlitbou.
 Orelskou prioritou je „sport pro všechny“ a žít podle křesťanských hodnot v každodenním životě i ve sportu.  Orel pokrývá všechny druhy sportu od klasické kopané, volejbalu a basketbalu přes stolní tenis  až po  florbal a další moderní sporty.  Je aktivně zapojen do sportovních struktur Evropy i České republiky. Na mezinárodním poli je Orel dlouholetým členem mezinárodní katolické sportovní federace FICEP a aktivně se účastní všech jejich akcí.
                                                                                                                                  

 Text vyšel v Novém Slovácku.
Žádné komentáře:

Okomentovat