neděle 16. září 2018

Děti se učí třídit elektrospotřebiče – na nafukovací dráze

Kyjov – Bez elektrických spotřebičů se v našich domácnostech dnes již neobejdeme, otázkou zůstává, zda po jejich vyřazení z provozu s nimi správně nakládáme. Rozhodně nepatří do směsného komunálního odpadu, ale na sběrné dvory. Nafukovací dráhu, informační stánky, zábavné kvízy a drobné motivační dárky, to používá nezisková firma Elektrowin, která cílí na děti, k propagaci ekologicky šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Zábavná nafukovací dráha byla součástí propagační akce.

Firma Elektrowin se zabývá sběrem, zpracováním a využitím elektroodpadu. Se svým programem objíždí města po celé republice a zábavnou formou upozorňuje na zátěž, kterou elektrické spotřebiče představují pro naše životní prostředí. Pracovníci pomáhají dětem s vyplněním kvízu, který v šesti otázkách prověří jejich znalosti o recyklování elektroodpadu. 

„Je tam chyták,“ říká pracovník firmy, „u otázky číslo pět - Proč recyklujeme vysloužilé elektro? jsou všechny odpovědi správné. Může obsahovat škodlivé látky, spoříme obnovitelné a neobnovitelné zdroje, použité materiály vracíme zpět do výrobního cyklu a chráníme životní prostředí.“ Po úspěšném vyplnění kvízu následuje změření času malého závodníka na nafukovací dráze a poté každý účastník obdrží drobnou odměnu – reflexní pásek, omalovánky, propisku, tužku a samozřejmě také propagační materiály, kde jsou informace ohledně recyklace názorně a srozumitelně podány. „Máme tu i několik hlavních denních cen a tou je například autíčko na dálkové ovládání, mixér, vrtačka nebo nahřívací plyšák,“ doplňuje pracovník Elektrowinu. 

Pracovník firmy Elektrowin pomáhá při vyplnění kvízu o recyklaci.

V Kyjově prošlo  kvízem a nafukovací  dráhou, která stála spolu s informačními stánky v pátek 31. srpna na prostranství před radnicí, asi 130 dětí. Akce se účastnily většinou za doprovodu svých rodičů, a tak i pro ně může být připomenutí, že elektrospotřebiče obsahují řadu látek, které jsou pro přírodu nebezpečné (rtuť, arzén, kadmium, olovo, chrom, kobalt) a zároveň obsahují materiály, které je možné při správném zpracování použít pro další výrobu (kovy, plasty), cenné. Elektroodpad lze zdarma odvézt na sběrný dvůr, do červených kontejnerů případně je odevzdat ve větších prodejnách, které prodávají elektrospotřebiče. Nakládání s elektroodpadem v České republice upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech platný od 13. srpna 2005.


Žádné komentáře:

Okomentovat