úterý 2. května 2017

Obnovená přírodní lokalita u Bohuslavic zve k výletůmBohuslavice u Kyjova – Více jak čtyřicet lidí přišlo v neděli 23. dubna na  přírodovědnou vycházku, kterou  uspořádala Komise životního prostředí ve spolupráci s městem Kyjovem. Sraz byl na kopci v Bohuslavicích před kostelem a trasa vedla přes Bohuslavické stráně a navazující území významného krajinného prvku zvané V Podsedkách, kde bývaly pastviny a ovocné sady. Počasí vycházce přálo, bylo sice větrno, ale sluníčko prozářilo den.
 
O přírodovědné vycházce natáčela reportáž i kyjovská televize.

Zooložka Zuzana Veverková, členka komise životního prostředí, vysvětlila, že území V Podsedkách  bylo  ještě  nedávno zanesené  náletovými dřevinami a prakticky neprůchodné. Zůstaly zde jen chodníčky, které si vyšlapala zvěř.  Díky zásahu financovanému městem Kyjov, které je majitelem území, se tento stav podařilo zvrátit, minulou zimu byly keře vyklučeny a krajina se znovu otevřela a nabízí krásné výhledy do okolí. Cílenou údržbou krajiny se zvyšuje její přírodovědný potenciál „Jedná se o biologicky cenné a současně krásné území. Přáli bychom si, aby sem lidé znovu našli cestu, chodili sem a bylo jim tu dobře,“ přivítala přítomné Zuzana Veverková.  

Bohuslavické stráně se nacházejí v kopci zvaném Na hradě,  podle pověsti zde stával hrad. Valy zde dosud připomínají hradní opevnění. Z biologického hlediska toto území užívá status Přírodní památky. Důvodem ochrany je výskyt teplomilných rostlinných společenstev. Ve spolupráci s odborem životního prostředí Jihomoravského kraje jako správcem území tu bude provádět pastvu  terapeutická komunita Krok, která vlastní stádo ovcí a koz. Pastva je pro tuto lokalitu výhodná a pásávali tu kdysi i Bohuslavjáci. Jak ale vysvětlil předseda komise životního prostředí a biolog  Libor Ambrozek, v minulých dobách se stáda každý večer zahnala domů, a tak nebylo takové zatížení dané lokality trusem zvířat. V dnešní době, kdy zvířata zůstávají na pastvisku,  je tedy nutné pastvu redukovat jenom na určitou část roku.

Botanik doktor Libor Ambrozek  podával zasvěcené informace o vzácných rostlinách, které se nacházejí v terénu. Upozornil například na hořec křížatý, který je důležitý pro populaci u nás kriticky ohroženého motýla modráska hořcového, nebo mateřídoušku panonskou, lomikámen trojprstý či plicník měkký. I laik poznal prvosenku jarní, neboli petrklíč, kterého se V Podsedkách nachází celá louka.  
Botanik Libor Ambrozek poučil přítomné o vzácných rostlinách v lokalitě.

Šlo již o druhou přírodovědnou vycházku, první byla před čtrnácti dny a zaměřila se na přírodu a vegetaci mezi Kyjovem a Kostelcem.
                                                                                                  

(Článek vyšel ve Slovácku, příloze hodonínského Deníku Rovnost)


Žádné komentáře:

Okomentovat