středa 29. listopadu 2017

Výstava Ladislava Schovance v Kyjově… a další konsekvence

Schovanec je na Kyjovsku poměrně rozšířené příjmení. Ze Strážovic pochází malíř Ladislav Schovanec, který se svou ženou básnířkou Bělou Schovancovou usadil v Alfortville na předměstí Paříže, aby se věnoval volné tvorbě a ilustraci, zatímco rodinu živil jako restaurátor obrazů.
Slávou ho však v současnosti předčí mediálně známý Josef Schovanec, jejich syn trpící Aspergerovým syndromem, lehčí formou autismu, který ze svého handicapu dokázal udělat přednost. Filozof a lingvista, a také autor několika knih, například bestselleru O kolečko míň nebo „cestopisu“ Vítejte v Autistánu, které byly přeloženy i do češtiny.

V galerii Doma v Kyjově v měsíci listopadu proběhla výstava obrazů Ladislava Schovance (1941). Jako dítě chodil do ateliéru malíře Jana Köhlera ve Strážovicích, jehož dílo obdivoval. Cesta Ladislava Schovance k velkému malířskému umění začala večerním studiem výtvarného umění v Brně. Později, v letech 1968 až 1971, absolvoval studium na teologické fakultě v Praze. V roce 1961 získal místo ve Státním divadle v Brně, kde až do roku 1973 pracoval jako scénograf.

V roce 1973 využil svého pobytu v zahraničí k emigraci a po krátkém pobytu v Itálii se natrvalo usadil ve Francii. Jeho díla, pokud jde o techniku malby, vykazují etapy počínaje akvarelem, přes temperu, koláže až po olejomalbu a kombinovanou techniku. Vytváří díla magického lyrismu, ale odmítá, aby byl řazen mezi abstraktní malíře.
Schovanec je baladický i dramatický, ale i hledačem klidu, rovnováhy. Jeho poetická, tvořivá inspirace vychází z odkazu Starého a Nového zákona jako poselství věčnosti. Dokázal pozdvihnout lidského ducha nejen svou uměleckou tvorbou, ale i svými postoji. Vyniká i jako knižní ilustrátor, ilustroval např.:J. London - Bílý tesák, řadu knih z tvorby své manželky Běly Schovancové a další. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Georgetown University Washington; National Library Ottawa, Moravská galerie Brno aj. Opakovaně samostatně i kolektivně vystavoval jak v cizině, tak i v Česku.

Josef Schovanec se narodil českým emigrantům Ladislavu a Běle Schovancovým ve Francii v roce 1981. V devatenácti letech mu byl  diagnostikován Aspergerův syndrom, lehká forma autismu.
Josef Schovanec je držitelem bakalářského titulu v matematice, později se věnoval studiu jazyků. Ovládá řadu exotických jazyků (hebrejština, sanskrt, perština, amharština a další). Získal diplom prestižní vysoké školy Sciences Po a doktorát z filosofie.

Má vlastní pořad v rádiu. Snaží se o osvětu – přednáší o autismu a upozorňuje na problémy lidí trpících autismem. Je autorem knihy O kolečko míň – Můj život s autismem, která vzbudila mimořádný ohlas. Svůj nelehký život autisty popisuje kultivovaným jazykem plným paradoxů, s velkou erudicí i trpce ironickým odstupem Se zájmem se setkala i jeho další kniha Vítejte v Autistánu. Josef Schovanec vystoupil také například jako host v pořadu Interview ČT24.

Běla Schovancová (nar. 1945 v Brně) absolvovala Stavební fakultu VUT v Brně. S manželem Ladislavem Schovancem žije od r. 1974 ve Francii v Alfortville. Od r. 1999 je členkou literární sekce pařížské akademie věd a umění. Publikovala verše v řadě zahraničních i domácích novin a časopisů (v Australii, v Kanadě, ve Švýcarsku, v Německu, v Londýně, v USA aj.). Autorka byla za svoji poezii odměněna řadou medailí, cen a diplomů, především pařížskou a italskou akademií věd a umění. Mezi její sbírky básní patří Stolistá růže pro děti, Města a světci, Písně lesa a víry, Lesní sen, Jarní píseň atd.
"Běla Schovancová je umělkyní hluboké vnitřní modlitby v kresbě i ve slovu." (univ. prof. Dr. Josef Kratochvil)

Světlo nad Hakeldama
Běla Schovancová
Ještě je slyšet
ten pronikavý cinkot třiceti stříbrných
dopadajících na dlažbu chrámu v Jeruzalémě
Peníze za zradu,
za nevinně prolitou krev,
Krev Boží, jedinou,
která má moc z nás sejmout pravěký hřích
a nás očistit z našich vin
A jak to ústy proroka přikázal Hospodin,
aniž by si to uvědomili,
nechali sesbírat rabíni
ty mince v chrámě pohozené,
a koupili za ně pole hrnčířovo
k pohřbívání cizinců.
Tak odměnu za proradný Jidášův čin
proměnil Hospodin
ve skutek svého svrchovaného milosrdenství
vůči těm nejpotřebnějším.
A tím, celá země se stala
pro všechno lidstvo v pozemském vyhnanství
územím draze zaplaceným,
polem krve,
Hakeldama nazvaným.
Až jednou
svá těla zde necháme,
a jako tehdy šel vyvolený lid
mezi temnými stěnami vod
do země zaslíbené,
i my, údolím smrti půjdeme
ke Světlu světel,
do země života věčného,
do země Lásky zaslíbené. ...
A za nespočetným zástupem,
před sloupem ohnivým
pak půjde stín toho, jenž tehdy v Jeruzalémě
třicet stříbrných v chrámě odhodil ...
Smiluj se nad námi, Pane Ježíši,
Ty, který jsi pro nás trpěl na kříži,
a přijmi nás do svého Království,
kde Bůh Otec nebeský
nás čeká již,
v lásce své věrné a neskonalé, od věků ..

(Zdroj Internet, čl. Báseňsa kĺbi s obrazom – T. Pružinec, 2009)

Žádné komentáře:

Okomentovat